Thomas Hobbes citáty

Thomas Hobbes foto

18   56

Thomas Hobbes

Datum narození: 5. duben 1588
Datum úmrtí: 4. prosinec 1679

Thomas Hobbes byl anglický filozof, který nejvíce proslul pracemi týkajícími se politické filozofie.

Citáty Thomas Hobbes


„Lidský život je osamělý, ubohý, ohavný, zvířecí a krátký.“

„Žádosti a jiné lidské vášně nejsou samy o sobě hřích. Nejsou hřích ani samy činy, vycházející z těchto vášní, dokud nebyl vydán zákon je zakazující.“


„Lidé se milují nikoliv z lásky, ale ze strachu.“

„Smích, tato křeč plic a obličejových svalů, je účinkem nepředvídaného a naprosto jasného poznání naší převahy nad jiným člověkem.“

„Každý člověk má usilovat o mír, dokud je naděje na jeho dosažení. Není-li však možné míru dosáhnout, smí použít všechny možnosti a prostředky.“

„Množení je od přírody, ale lásku si vymysleli lidé.“

„Není podstatný rozdíl v moudrosti spravující domácnost a v moudrosti řídící stát; jen práce v podrobnostech je jiná.“

„Koupel je pro mne vedle ženy největší rozkoš.“


„Osobnost se musí vědomě pěstovat a uvádět v řád, má-li odolat vlivům, které ji chtějí rozbít. Osobnost je tedy, spíš nežli něco stálého a ohraničeného, stálé úsilí o pevnou jednotu.“

„Netoužit je nebýt živ, mít jen slabé záliby je tupost a mít vášeň ke všemu bez rozdílu je rozptýlenost neboli roztěkanost.“

„Lidská povaha je taková. Lidé i kdyby uznali, že mnozí jiní jsou vtipnější nebo výmluvnější nebo učenější, přece jen stěží uvěří, že je mnoho tak moudrých, jako jsou oni.“

„Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli věci.“


„Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho vědění moudrost.“

„V době, v níž žijí bez obecné moci, která by je všechny držela na uzdě, se lidé nacházejí v onom stavu, jemuž se říká válka, a to ve válce každého proti každému.“

„Člověk od přírody volí menší zlo, to jest nebezpečí smrti při odporu, raději než větší, to jest jistou a okamžitou smrt, nebude-li se brániti.“

„V lidské společnosti shledáváme tři hlavní příčiny sporů. První je soutěžení, druhá nedůvěra a třetí touha po slávě.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .