John Wesley citáty

John Wesley foto

3   6

John Wesley

Datum narození: 17. červen 1703
Datum úmrtí: 2. březen 1791

John Wesley [wezli] byl anglický křesťanský teolog, jeden z prvních vůdců metodistického hnutí v 40. letech 18. století.

Pocházel z tradiční křesťanské rodiny, sám se po studiích na Oxfordské univerzitě stal pastorem anglikánské církve. Zde však nenašel uspokojení a osloven moravskými bratry založil metodistické hnutí v Anglii. To se rychle rozšířilo do ostatních anglicky mluvících zemí. Církve vycházející z této tradice dnes sdružuje Světová metodistická konference.

Citáty John Wesley


„Rozhoř se ohněm nadšení a lidé z celého světa se na tebe přijdou dívat, jak hoříš.“

„Vydělej, co můžeš; investuj, co můžeš; uspoř, co můžeš.“


„Bližní – to není jen tvůj přítel, příbuzný nebo známý; to není jen člověk ctnostný, přátelský; to není jen ten, kdo tě má rád a kdo ti neodmítne žádnou laskavost, nýbrž každá lidská bytost, každá duše, kterou Bůh stvořil. Ba i ten, kterého jsi nikdy neviděl, jehož neznáš ani jménem ani od vidění, i ten, který s tebou jedná zle a pronásleduje tě, patří mezi tvé bližní. Také jeho máš milovat jako sebe samého s vytrvalou touhou po tom, aby i on byl blažený a šťastný v každém směru, a s bezmeznou snahou ochránit jej před vším, co by jej mohlo na těle či na duchu zarmoutit nebo zranit.John Wesley, Kázání“

„Do all the good you can. By all the means you can. In all the ways you can. In all the places you can. At all the times you can. To all the people you can. As long as ever you can.“

„Unless God has raised you up for this very thing, you will be worn out by the opposition of men and devils. But if God be for you, who can be against you? Are all of them together stronger than God? O be not weary of well doing!“

„What one generation tolerates, the next generation will embrace.“

„Give me one hundred preachers who fear nothing but sin, and desire nothing but God, and I care not a straw whether they be clergymen or laymen; such alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven on Earth.“

„Do you not know that God entrusted you with that money (all above what buys necessities for your families) to feed the hungry, to clothe the naked, to help the stranger, the widow, the fatherless; and, indeed, as far as it will go, to relieve the wants of all mankind? How can you, how dare you, defraud the Lord, by applying it to any other purpose?“


„We should be rigorous in judging ourselves and gracious in judging others.“

„Light yourself on fire with passion and people will come from miles to watch you burn.“

„Catch on fire and others will love to come watch you burn.“

„Beware you be not swallowed up in books! An ounce of love is worth a pound of knowledge.“ Letters of John Wesley


„Earn all you can, give all you can, save all you can“

„It cannot be that the people should grow in grace unless they give themselves to reading. A reading people will always be a knowing people.“

„Though we cannot think alike, may we not love alike? May we not be of one heart, though we are not of one opinion? Without all doubt, we may. Herein all the children of God may unite, notwithstanding these smaller differences.“

„October 6, 1774
I met those of our society who had votes in the ensuing election, and advised them
1. To vote, without fee or reward, for the person they judged most worthy
2. To speak no evil of the person they voted against, and
3. To take care their spirits were not sharpened against those that voted on the other side.“
The Journal of John Wesley

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .