„Bližní – to není jen tvůj přítel, příbuzný nebo známý; to není jen člověk ctnostný, přátelský; to není jen ten, kdo tě má rád a kdo ti neodmítne žádnou laskavost, nýbrž každá lidská bytost, každá duše, kterou Bůh stvořil. Ba i ten, kterého jsi nikdy neviděl, jehož neznáš ani jménem ani od vidění, i ten, který s tebou jedná zle a pronásleduje tě, patří mezi tvé bližní. Také jeho máš milovat jako sebe samého s vytrvalou touhou po tom, aby i on byl blažený a šťastný v každém směru, a s bezmeznou snahou ochránit jej před vším, co by jej mohlo na těle či na duchu zarmoutit nebo zranit.John Wesley, Kázání“

Reklama

Podobné citáty

Anthony de Mello foto
Sarvepalli Rádhakrišnan foto
Reklama
Mahátma Gándhí foto
Amos Oz foto
Reklama
Martin Luther foto
Sri Chinmoy foto
Jicchak Rabin foto
Reklama
Alexis De Tocqueville foto
Uri Zohar foto
Reklama
William Shakespeare foto
Jean Maria Vianney foto
Reklama
Anton Pavlovič Čechov foto
Ashley Purdy foto
Další