Josef Pieper citáty

Josef Pieper foto

7   6

Josef Pieper

Datum narození: 4. květen 1904
Datum úmrtí: 6. listopad 1997

Josef Pieper byl německý filozof, jeden z významných křesťanských filozofů 20. století.


„Člověk je bytost odkázaná na to, aby jí někdo čas od času řekl: "Je dobře, že jsi!"“

„Láska, kořen všech ostatních ctností, nezná míru ani pravidla.“


„Ctnost je "dovršená schopnost" člověka jako duchovní osoby; a spravedlnost, statečnost a uměřenost dosáhnou... svého "dovršení" teprve tehdy, když se zakládají na moudrosti, to znamená na "dovršené schopnosti" správného rozhodování vůbec.“

„Theoria existuje jen tehdy, pokud člověk neoslepl vůči tomu udivujícímu faktu, že něco jest. Neboť filozofický údiv se nerozněcuje na tom, co "tu ještě nikdy nebylo", na abnormálním a senzačním; na tom jen otupělé myšlení zakouší jakousi náhražku pravého údivu. Kdo k údivu potřebuje něco neobvyklého, dokazuje tím, že ztratil schopnost dát správnou odpověď na podivuhodnost bytí.“

„Smyslem volného času není, abych mohl pracovat déle, ale abych i v pracovní funkci, která mě omezuje na určitý aspekt reality a činí si nárok jen na jeden určitý díl mé duše, přesto zůstal člověkem, to znamená, abych si rozuměl a realizoval se jako bytost, která je zaměřena na celek skutečnosti.“

„Mládí člověka, které očekává věčnost, je svou povahou nezničitelné, není vystaveno ani stárnutí, ani zklamání. “

„Volný čas je především stav duše.“

„Leisure is only possible when we are at one with ourselves. We tend to overwork as a means of self-escape, as a way of trying to justify our existence.“ Leisure: The Basis Of Culture


„The happy man needs nothing and no one. Not that he holds himself aloof, for indeed he is in harmony with everything and everyone; everything is "in him"; nothing can happen to him. The same may also be said for the contemplative person; he needs himself alone; he lacks nothing.“ Happiness and Contemplation

„Of course the world of work begins to become - threatens to become - our only world, to the exclusion of all else. The demands of the working world grow ever more total, grasping ever more completely the whole of human existence.“ Leisure: The Basis Of Culture

„What distinguishes - in both senses of that word - contemplation is rather this: it is a knowing which is inspired by love. "Without love there would be no contemplation." Contemplation is a loving attainment of awareness. It is intuition of the beloved object.“ Happiness and Contemplation

„Patience is not the indiscriminate acceptance of any sort of evil: "It is not the one who does not flee from evil who is patient but rather the one who does not let himself thereby be drawn into disordered sadness." To be patient means not to allow the serenity and discernmet of one's soul to be taken away. Patience, then, is not the tear-streaked mirror of a "broken" life (as one might almost think, to judge from what is frequently shown and praised under this term) but rather is the radiant essence of final freedom from harm. Patience is, as Hildegard of Bingen states, "the pillar that is weakened by nothing.“ Brief Reader on the Virtues of the Human Heart


„... the greatest menace to our capacity for contemplation is the incessant fabrication of tawdry empty stimuli which kill the receptivity of the soul.“ Happiness and Contemplation

„The happy life does not mean loving what we possess, but possessing what we love." Possession of the beloved, St. Thomas holds, takes place in an act of cognition, in seeing, in intuition, in contemplation.“ Happiness and Contemplation

„Happiness,... even the smallest happiness, is like a step out of Time, and the greatest happiness is sharing in Eternity.“ Happiness and Contemplation

„Wonder acts upon a man like a shock, he is "moved" and "shaken", and in the dislocation that succeeds all that he had taken for granted as being natural or self-evident loses its compact solidity and obviousness; he is literally dislocated and no longer knows where he is. If this were only to involve the man of action in all of us, so that a man only lost his sense of certainty of everyday life, it would be relatively harmless; but the ground quakes beneath his feet in a far more dangerous sense, and it is his whole spiritual nature, his capacity to know, that is threatened. It is an extremely curious fact that this is the only aspect of wonder, or almost the only aspect, that comes to evidence in modern philosohpy, and the old view that wonder was the beginning of philosophy takes on a new meaning: doubt is the beginning of philosophy.... The innermost meaning of wonder is fulfilled in a deepened sense of mystery. It does not end in doubt, but is the awakening of the knowledge that being, qua being, is mysterious and inconceivable, and that it is a mystery in the full sense of the word: neither a dead end, nor a contradiction, nor even something impenetrable and dark. Rather, mystery means that a reality cannot be comprehended because its light is ever-flowing, unfathomable, and inexhaustible. And that is what the wonderer really experiences.... Since the very beginning philosophy has always been characterized by hope. Philosophy never claimed to be a superior form of knowledge but, on the contrary, a form of humility, and restrained, and conscious of this restraint and humility in relation to knowledge. The words philosopher and philosophy were coined, according to legend--and the legend is of great antiquity--by Pythagoras in explicit contrast to the words sophia and sophos: no man is wise, and no man "knows"; God alone is wise and all-knowing. At the very most a man might call himself a lover of wisdom and a seeker after knowledge--a philosopher. --from The Philosophical Act, Chapter III“ Leisure, the basis of culture, and, The philosophical act!

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .