Joseph Goebbels citáty

Joseph Goebbels foto
5   36

Joseph Goebbels

Datum narození: 29. říjen 1897
Datum úmrtí: 1. květen 1945
Další jména: Paul Joseph Goebbels

Paul Joseph Goebbels byl jeden z nejvyšších nacistických představitelů a válečný zločinec, byl říšským ministrem propagandy , zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera. Hitler jej ve své závěti určil svým nástupcem ve funkci říšského kancléře, jímž byl jeden den. Byl znám svým zapáleným, energickým slovním projevem a přesvědčivým antisemitismem.

Doktorský titul získal roku 1921 na Univerzitě v Heidelbergu na základě doktorské práce o romantickém dramatu 18. století; pak šel pracovat jako novinář a později jako bankovní úředník a vyvolávač na akciové burze. Rovněž psal romány a divadelní hry, ale nakladatelé je odmítali. Do styku s nacistickou stranou přišel v roce 1923 během francouzské okupace Porúří a roce 1924 se stal členem. Byl jmenován gauleiterem za Berlín. V této funkci plně uplatnil své schopnosti propagandy v boji proti místním socialistickým a komunistickým stranám pomocí nacistických novin a polovojenských oddílů SA. Do roku 1928 vystoupal ve stranických řadách mezi ty nejpřednější členy strany NSDAP.

Po převzetí moci nacisty v roce 1933 byl jmenován ministrem propagandy. Jedním z jeho prvních činů byl příkaz k pálení knih židovských a protinacistických autorů na náměstí Bebelplatz a pokračoval získáním plné moci nad veškerými informačními výstupy v Německu. Po svém jmenování jeho útoky proti německým Židům dále přitvrdily a kulminovaly za „Křišťálové noci“ v roce 1938, prvního neomezeného pogromu, který nacisté rozpoutali.

Jako jeden z prvních a nejzapálenějších zastánců války dělal vše, co bylo v jeho moci, aby připravil německý národ na vojenský konflikt velkého rozsahu. Během druhé světové války zvyšoval svou moc a vliv pomocí proměnlivých spojenectví s jinými nacistickými vůdci. Koncem roku 1943 se válka stala pro mocnosti Osy katastrofou, ale to je jen pobídlo ke zintenzivnění propagandy apelem na německý národ, aby přijal myšlenku totální války a totální mobilizace. S Adolfem Hitlerem zůstal až do samého konce v Berlíně ve vůdcově bunkru, a po vůdcově sebevraždě zastával místo posledního kancléře Třetí říše - ačkoli jen na jeden den. V jeho posledních hodinách zavraždila jeho žena Magda všech svých šest dětí. Krátce poté společně se svou ženou spáchal sebevraždu.

Citáty Joseph Goebbels

„Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“

—  Joseph Goebbels
Podvržené výroky, a další varianty téhož Source: Viz článek http://nassmer.blogspot.cz/2012/12/potvrzeno-stokrat-opakovana-lez-se.html Radka Satoranského.

„Když slyším slovo "kultura", vytahuji revolver.“

—  Joseph Goebbels
Podvržené výroky, Source: Viz článek na anglické Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Hanns_Johst Hans Johnst.

„The worker in a capitalist state—and that is his deepest misfortune—is no longer a living human being, a creator, a maker. He has become a machine. A number, a cog in the machine without sense or understanding. He is alienated from what he produces.“

—  Joseph Goebbels
1930s, Written by Joseph Goebbels and Mjölnir, Die verfluchten Hakenkreuzler. Etwas zum Nachdenken (Munich: Verlag Frz. Eher, 1932).Translated as “Those Damned Nazis: Why a Workers Party? “Those Damn Nazis: Why Are We a Workers’ Party?” https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/haken32.htm written by Joseph Goebbels and Mjölnir, Die verfluchten Hakenkreuzler. Etwas zum Nachdenken, Nazi propaganda pamphlet (Munich: Verlag Frz. Eher, 1932)

„The night is my best friend. It calms the storm in my soul and it lets the guiding stars rise.“

—  Joseph Goebbels
Michael: a German fate in diary notes (1926), Die Nacht ist meine beste Freundin. Sie glättet den Sturm in der Seele und lässt die weisenden Sterne aufgehen.

„Mozart didn't need a scheme for his music. He played and sang with the heavenly lightness of a child.“

—  Joseph Goebbels
Michael: a German fate in diary notes (1926), Mozart brauchte kein Programm für seine Musik. Er musizierte und sang mit der göttlichen Leichtigkeit eines Kindes.

„In the newspapers there is insulting and stirring up hatred. Those irresponsible daubers!
The people are on the streets -- rampaging and protesting. The magnates are sitting at the green table and calmly finish their game.
Old Europe is dying.
Well, it's a crazy world! Thrift, Horatio!
As if by a mysterious power one feels compelled to go out onto the streets. The thoughts wander outside to the stage which is portraying a drama of world history -- not an edifying one, but still a drama. It gives the earnest observer a lot to think about.“

—  Joseph Goebbels
Michael: a German fate in diary notes (1926), In den Zeitungen wird gehetzt und geschimpft. Diese verantwortungslosen Schmieranten! Das Volk ist auf der Straße, randaliert und demonstriert. Die Herren sitzen am grünen Tisch und spielen seelenruhig ihre Partie zu Ende. Die alte Europa geht in die Binsen. Ja, es ist eine tolle Welt! Wirtschaft, Horatio! Man wird wie von einer geheimnisvollen Macht auf die Straße gezogen. Die Gedanken sind draußen, wo sich ein Stück Weltgeschichte abspielt -- kein erhebendes zwar, aber ein Stück. Der ernsthafte Zuschauer hat viel dabei nachzudenken.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„The nation and the government in Germany are one thing. The will of the people is the will of the government and vice versa. The modern structure of the German State is a higher form of democracy [ennobled democracy] in which, by virtue of the people’s mandate, the government is exercised authoritatively while there is no possibility for parliamentary interference to obliterate and render ineffective the execution of the nation’s will.“

—  Joseph Goebbels
1930s, “On National-Socialist Germany And Her Contribution Towards Peace.” Speech to the representatives of the international press at Geneva on September 28. 1933. German League of Nations Union News Service, PRO, FO 371/16728. Included within Völkerbund: Journal for International Politics, Ausgaben 1-103, 1933, p.16

„That was my longing: for the mountains' divine solitude and peacefulness, for pure, white snow. I got tired of the big city.
I am at home again in the mountains. There I sit for many hours amid their white virginity and find myself again.“

—  Joseph Goebbels
Michael: a German fate in diary notes (1926), Das war meine Sehnsucht: nach göttlicher Einsamkeit und Ruhe der Berge, nach unberührtem, weißen Schnee. Ich war der großen Stadt müde geworden. Ich bin wieder zu Hause in den Bergen. Da sitze ich viele Stunden in ihrer weißen Jungfräulichkeit und finde mich selbst wieder.

„To be a socialist means to let the ego serve the neighbour, to sacrifice the self for the whole. In its deepest sense socialism equals service. The individual refrains and the commonwealth demands.
Frederick the Great was a socialist on a king's throne.
"I'm the first servant of the state." A kingly socialist saying.
Property is theft – so says the mob. Each to his own – so says the personality.“

—  Joseph Goebbels
Michael: a German fate in diary notes (1926), Sozialist sein: das heißt, das Ich dem Du unterordnen, die Persönlichkeit der Gesamtheit zum Opfer bringen. Sozialismus ist im tiefsten Sinne Dienst. Verzicht für den Einzelnen und Forderung für das Ganze. Friedrich der Große war ein Sozialist auf dem Königsthron. "Ich bin der erste Diener am Staat." Ein königliches Sozialistenwort! Eigentum ist Diebstahl: das sagt der Pöbel. Jedem das Seine: das sagt der Charakter.

„Give your goods to the poor: Christ.
Property is theft - as long as it's not mine: Marx.“

—  Joseph Goebbels
Michael: a German fate in diary notes (1926), Verteile Dein Gut an die Armen: Christus. Eigentum ist Diebstahl – solange es nicht mir gehört: Marx.

„The end of the year! I draw the balance. Inquiry of conscience and request to the Spirit for progress and maturity.
I grew stronger inside of me and I strive for a clearer knowledge and stronger faith.“

—  Joseph Goebbels
Michael: a German fate in diary notes (1926), Jahresende! Ich mache Bilanz. Gewissensschau und Bitte an den Geist um Fortschritt und Reife. Ich bin stärker im Innern geworden und strebe zu klarerer Erkenntnis und festerem Glauben.

„The war we are fighting until victory or the bitter end is in its deepest sense a war between Christ and Marx.
Christ: the principle of love.
Marx: the principle of hate.“

—  Joseph Goebbels
Michael: a German fate in diary notes (1926), Der Kampf, den wir heute ausfechten bis zum Sieg oder bis zum bitteren Ende, ist im tiefsten Sinne ein Kampf zwischen Christus und Marx. Christus: das Prinzip der Liebe. Marx: das Prinzip des Hasses.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler59
nacistický diktátor, německý politik
Václav Klaus foto
Václav Klaus78
politik, bývalý prezident České republiky
Léon Degrelle foto
Léon Degrelle2
belgický politik
Antonio Gramsci foto
Antonio Gramsci3
italský politik, publicista a marxistický filosof
Vladimír Iljič Lenin foto
Vladimír Iljič Lenin39
ruský politik, vedl Říjnovou revoluci
Erwin Rommel foto
Erwin Rommel17
německý polní maršál za druhé světové války
Dwight David Eisenhower foto
Dwight David Eisenhower7
americký generál a politik, 34. prezident Spojených států
Ján Slota foto
Ján Slota2
slovenský člen Národní rady Slovenské republiky, člen Slove…
Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer9
německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista
Vladimir Putin foto
Vladimir Putin20
ruský politik
Dnešní výročí
Johannes Mario Simmel foto
Johannes Mario Simmel28
rakouský spisovatel 1924 - 2009
Paul Arden foto
Paul Arden5
spisovatel 1940 - 2008
Henry Ford foto
Henry Ford36
americký průmyslník 1863 - 1947
Jaroslav Durych foto
Jaroslav Durych7
český básník, dramatik, esejista, lékař, náboženský spisova… 1886 - 1962
Dalších 65 dnešních výročí
Podobní autoři
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler59
nacistický diktátor, německý politik
Václav Klaus foto
Václav Klaus78
politik, bývalý prezident České republiky
Léon Degrelle foto
Léon Degrelle2
belgický politik
Antonio Gramsci foto
Antonio Gramsci3
italský politik, publicista a marxistický filosof
Vladimír Iljič Lenin foto
Vladimír Iljič Lenin39
ruský politik, vedl Říjnovou revoluci
x