Joseph Goebbels citáty

Joseph Goebbels foto
5   35

Joseph Goebbels

Datum narození: 29. říjen 1897
Datum úmrtí: 1. květen 1945
Další jména:Paul Joseph Goebbels

Reklama

Paul Joseph Goebbels byl jeden z nejvyšších nacistických představitelů a válečný zločinec, byl říšským ministrem propagandy , zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera. Hitler jej ve své závěti určil svým nástupcem ve funkci říšského kancléře, jímž byl jeden den. Byl znám svým zapáleným, energickým slovním projevem a přesvědčivým antisemitismem.

Doktorský titul získal roku 1921 na Univerzitě v Heidelbergu na základě doktorské práce o romantickém dramatu 18. století; pak šel pracovat jako novinář a později jako bankovní úředník a vyvolávač na akciové burze. Rovněž psal romány a divadelní hry, ale nakladatelé je odmítali. Do styku s nacistickou stranou přišel v roce 1923 během francouzské okupace Porúří a roce 1924 se stal členem. Byl jmenován gauleiterem za Berlín. V této funkci plně uplatnil své schopnosti propagandy v boji proti místním socialistickým a komunistickým stranám pomocí nacistických novin a polovojenských oddílů SA. Do roku 1928 vystoupal ve stranických řadách mezi ty nejpřednější členy strany NSDAP.

Po převzetí moci nacisty v roce 1933 byl jmenován ministrem propagandy. Jedním z jeho prvních činů byl příkaz k pálení knih židovských a protinacistických autorů na náměstí Bebelplatz a pokračoval získáním plné moci nad veškerými informačními výstupy v Německu. Po svém jmenování jeho útoky proti německým Židům dále přitvrdily a kulminovaly za „Křišťálové noci“ v roce 1938, prvního neomezeného pogromu, který nacisté rozpoutali.

Jako jeden z prvních a nejzapálenějších zastánců války dělal vše, co bylo v jeho moci, aby připravil německý národ na vojenský konflikt velkého rozsahu. Během druhé světové války zvyšoval svou moc a vliv pomocí proměnlivých spojenectví s jinými nacistickými vůdci. Koncem roku 1943 se válka stala pro mocnosti Osy katastrofou, ale to je jen pobídlo ke zintenzivnění propagandy apelem na německý národ, aby přijal myšlenku totální války a totální mobilizace. S Adolfem Hitlerem zůstal až do samého konce v Berlíně ve vůdcově bunkru, a po vůdcově sebevraždě zastával místo posledního kancléře Třetí říše - ačkoli jen na jeden den. V jeho posledních hodinách zavraždila jeho žena Magda všech svých šest dětí. Krátce poté společně se svou ženou spáchal sebevraždu.

Podobní autoři

Hermann Göring foto
Hermann Göring5
německý nacistický politik
Walter Buch foto
Walter Buch1
německý generál
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler58
nacistický diktátor, německý politik
Emil Hácha foto
Emil Hácha9
český československý politik, politický vězeň, právník, pře…
Heinrich Himmler foto
Heinrich Himmler2
nacistický důstojník, velitel SS
François Guizot foto
François Guizot3
francouzský historik, politik a spisovatel
Franz Jägerstatter foto
Franz Jägerstatter1
mučedník, svědomí,
Zalman Aran foto
Zalman Aran1
izraelský politik
Helmut Schmidt foto
Helmut Schmidt3
kancléř západního Německa
Václav Klaus foto
Václav Klaus74
politik, bývalý prezident České republiky

Citáty Joseph Goebbels

Reklama

„The night is my best friend. It calms the storm in my soul and it lets the guiding stars rise.“

—  Joseph Goebbels
Die Nacht ist meine beste Freundin. Sie glättet den Sturm in der Seele und lässt die weisenden Sterne aufgehen.

„Mozart didn't need a scheme for his music. He played and sang with the heavenly lightness of a child.“

—  Joseph Goebbels
Mozart brauchte kein Programm für seine Musik. Er musizierte und sang mit der göttlichen Leichtigkeit eines Kindes.

„In the newspapers there is insulting and stirring up hatred. Those irresponsible daubers!
The people are on the streets -- rampaging and protesting. The magnates are sitting at the green table and calmly finish their game.
Old Europe is dying.
Well, it's a crazy world! Thrift, Horatio!
As if by a mysterious power one feels compelled to go out onto the streets. The thoughts wander outside to the stage which is portraying a drama of world history -- not an edifying one, but still a drama. It gives the earnest observer a lot to think about.“

—  Joseph Goebbels
In den Zeitungen wird gehetzt und geschimpft. Diese verantwortungslosen Schmieranten! Das Volk ist auf der Straße, randaliert und demonstriert. Die Herren sitzen am grünen Tisch und spielen seelenruhig ihre Partie zu Ende. Die alte Europa geht in die Binsen. Ja, es ist eine tolle Welt! Wirtschaft, Horatio! Man wird wie von einer geheimnisvollen Macht auf die Straße gezogen. Die Gedanken sind draußen, wo sich ein Stück Weltgeschichte abspielt -- kein erhebendes zwar, aber ein Stück. Der ernsthafte Zuschauer hat viel dabei nachzudenken.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„I believe in God. When everything collapses, we grip the last hold, we look from the secure haven how the godless society of the old, holy Europe falls apart. May the game begin.“

—  Joseph Goebbels
Ich glaube an Gott. Wenn alles stürzt, fassen wir die letzte Planke und schauen vom sicheren Port, wie die entgötterte Gesellschaft des alten, heiligen Europa zusammenstürzt. Möge das Spiel beginnen.

„Goethe as an old man: he was so very punctual. At that time he also wrote many things that were very punctual. The rounded thing is boring. Turn it as you may, it remains round and pretty.
I love the edges, the sharp lines, and fractures.
I show to him a picture of Dostoevsky. How ruptured, furrowed, tormented!
He looks like Michelangelo; the face of an endurer and a prophet.“

—  Joseph Goebbels
Der alte Goethe: er war so pünktlich. Er schrieb damals auch vieles, was sehr pünktlich war. Das Runde ist langweilig. Dreh es wie du willst, es bleibt rund und schön. Ich liebe Ecken, Kanten und Risse. Ich lege ihm ein Bild von Dostojewski vor. Wie zerrissen, wie zerfurcht und zerhauen! So sieht auch Michelangelo aus; ein Dulder- und Prophetengesicht.

„The Jew is contrary to our being. … He desecrated our people, spat on our ideals, paralyzed the strength of the nation, made our customs rotten, and polluted the morale.“

—  Joseph Goebbels
Der Jude ist uns im Wesen entgegengesetzt. … Er hat unser Volk geschändet, unsere Ideale besudelt, die Kraft der Nation gelähmt, die Sitten angefault und die Moral verdorben.

„Christ is the genius of love and as such the most diametric antipole to Jewry, which is the incarnation of hate. … Christ was the first anti-Jewish opponent of stature. … The Jew is the lie that became flesh. He nailed Christ to the cross, and thus for the first time in history nailed the eternal truth to the cross.“

—  Joseph Goebbels
Christus ist das Genie der Liebe, als solches der diametralste Gegenpol zum Judentum, das die Inkarnation des Hasses darstellt. … Christus ist der erste Judengegner von Format. … Der Jude ist die menschgewordene Lüge. In Christus hat er zum erstenmal vor der Geschichte die ewige Wahrheit ans Kreuz geschlagen.

„Old Christmas Songs. I feel something like a longing for a lost homeland.
We are giving gifts to each other. A beautiful, old New Testament from Hertha Holk is my greatest joy. I thank her for being my solace and my strength.“

—  Joseph Goebbels
Alte Weihnachtslieder. Ich habe etwas wie Sehnsucht nach einem verlorenen Vaterland. Wir beschenken uns. Ein schönes, altes Jesustestament von Hertha Holk ist meine größte Freude. Ich danke ihr, dass sie mein Trost und meine Stärke ist.

„That was my longing: for the mountains' divine solitude and peacefulness, for pure, white snow. I got tired of the big city.
I am at home again in the mountains. There I sit for many hours amid their white virginity and find myself again.“

—  Joseph Goebbels
Das war meine Sehnsucht: nach göttlicher Einsamkeit und Ruhe der Berge, nach unberührtem, weißen Schnee. Ich war der großen Stadt müde geworden. Ich bin wieder zu Hause in den Bergen. Da sitze ich viele Stunden in ihrer weißen Jungfräulichkeit und finde mich selbst wieder.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Today's anniversary
 Voltaire foto
Voltaire116
francouzský spisovatel a filozof 1694 - 1778
Isaac Bashevis Singer foto
Isaac Bashevis Singer7
polsko-židovsko-americký autor 1902 - 1991
Heinrich Von Kleist foto
Heinrich Von Kleist6
německý básník, dramatik, romanopisec a spisovatel novel 1777 - 1811
Josef Lux foto
Josef Lux3
český ministr zemědělství ČR, místopředseda vlády ČR, člen … 1956 - 1999
Dalších 48 dnešních výročí
Podobní autoři
Hermann Göring foto
Hermann Göring5
německý nacistický politik
Walter Buch foto
Walter Buch1
německý generál
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler58
nacistický diktátor, německý politik
Emil Hácha foto
Emil Hácha9
český československý politik, politický vězeň, právník, pře…
Heinrich Himmler foto
Heinrich Himmler2
nacistický důstojník, velitel SS