Joseph Goebbels citáty

Joseph Goebbels foto
5   40

Joseph Goebbels

Datum narození: 29. říjen 1897
Datum úmrtí: 1. květen 1945
Další jména: Paul Joseph Goebbels

Paul Joseph Goebbels byl jeden z nejvyšších nacistických představitelů a válečný zločinec, byl říšským ministrem propagandy , zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera. Hitler jej ve své závěti určil svým nástupcem ve funkci říšského kancléře, jímž byl jeden den. Byl znám svým zapáleným, energickým slovním projevem a přesvědčivým antisemitismem.

Doktorský titul získal roku 1921 na Univerzitě v Heidelbergu na základě doktorské práce o romantickém dramatu 18. století; pak šel pracovat jako novinář a později jako bankovní úředník a vyvolávač na akciové burze. Rovněž psal romány a divadelní hry, ale nakladatelé je odmítali. Do styku s nacistickou stranou přišel v roce 1923 během francouzské okupace Porúří a roce 1924 se stal členem. Byl jmenován gauleiterem za Berlín. V této funkci plně uplatnil své schopnosti propagandy v boji proti místním socialistickým a komunistickým stranám pomocí nacistických novin a polovojenských oddílů SA. Do roku 1928 vystoupal ve stranických řadách mezi ty nejpřednější členy strany NSDAP.

Po převzetí moci nacisty v roce 1933 byl jmenován ministrem propagandy. Jedním z jeho prvních činů byl příkaz k pálení knih židovských a protinacistických autorů na náměstí Bebelplatz a pokračoval získáním plné moci nad veškerými informačními výstupy v Německu. Po svém jmenování jeho útoky proti německým Židům dále přitvrdily a kulminovaly za „Křišťálové noci“ v roce 1938, prvního neomezeného pogromu, který nacisté rozpoutali.

Jako jeden z prvních a nejzapálenějších zastánců války dělal vše, co bylo v jeho moci, aby připravil německý národ na vojenský konflikt velkého rozsahu. Během druhé světové války zvyšoval svou moc a vliv pomocí proměnlivých spojenectví s jinými nacistickými vůdci. Koncem roku 1943 se válka stala pro mocnosti Osy katastrofou, ale to je jen pobídlo ke zintenzivnění propagandy apelem na německý národ, aby přijal myšlenku totální války a totální mobilizace. S Adolfem Hitlerem zůstal až do samého konce v Berlíně ve vůdcově bunkru, a po vůdcově sebevraždě zastával místo posledního kancléře Třetí říše - ačkoli jen na jeden den. V jeho posledních hodinách zavraždila jeho žena Magda všech svých šest dětí. Krátce poté společně se svou ženou spáchal sebevraždu.

„Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“

—  Joseph Goebbels

a další varianty téhož
Podvržené výroky
Zdroj: Viz článek http://nassmer.blogspot.cz/2012/12/potvrzeno-stokrat-opakovana-lez-se.html Radka Satoranského.

„Když slyším slovo "kultura", vytahuji revolver.“

—  Joseph Goebbels

Podvržené výroky
Zdroj: Viz článek na anglické Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Hanns_Johst Hans Johnst.

„Accuse the other side of that which you are guilty.“

—  Joseph Goebbels

Perhaps a reframing of "The cleverest trick used in propaganda against Germany during the war was to accuse Germany of what our enemies themselves were doing," which Goebbels said at a 1934 Nurenberg rally. stackexchange.com https://skeptics.stackexchange.com/questions/37824/did-joseph-goebbels-say-accuse-the-other-side-of-that-which-you-are-guilty.
Misattributed

„The night is my best friend. It calms the storm in my soul and it lets the guiding stars rise.“

—  Joseph Goebbels

Die Nacht ist meine beste Freundin. Sie glättet den Sturm in der Seele und lässt die weisenden Sterne aufgehen.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„The nation and the government in Germany are one thing. The will of the people is the will of the government and vice versa. The modern structure of the German State is a higher form of democracy [ennobled democracy] in which, by virtue of the people’s mandate, the government is exercised authoritatively while there is no possibility for parliamentary interference to obliterate and render ineffective the execution of the nation’s will.“

—  Joseph Goebbels

“On National-Socialist Germany And Her Contribution Towards Peace.” Speech to the representatives of the international press at Geneva on September 28. 1933. German League of Nations Union News Service, PRO, FO 371/16728. Included within Völkerbund: Journal for International Politics, Ausgaben 1-103, 1933, p.16
1930s

„The worker in a capitalist state—and that is his deepest misfortune—is no longer a living human being, a creator, a maker. He has become a machine. A number, a cog in the machine without sense or understanding. He is alienated from what he produces.“

—  Joseph Goebbels

Written by Joseph Goebbels and Mjölnir, Die verfluchten Hakenkreuzler. Etwas zum Nachdenken (Munich: Verlag Frz. Eher, 1932).Translated as “Those Damned Nazis: Why a Workers Party?

“Those Damn Nazis: Why Are We a Workers’ Party?” https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/haken32.htm written by Joseph Goebbels and Mjölnir, Die verfluchten Hakenkreuzler. Etwas zum Nachdenken, Nazi propaganda pamphlet (Munich: Verlag Frz. Eher, 1932)
1930s

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Mozart didn't need a scheme for his music. He played and sang with the heavenly lightness of a child.“

—  Joseph Goebbels

Mozart brauchte kein Programm für seine Musik. Er musizierte und sang mit der göttlichen Leichtigkeit eines Kindes.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„In the newspapers there is insulting and stirring up hatred. Those irresponsible daubers!
The people are on the streets -- rampaging and protesting. The magnates are sitting at the green table and calmly finish their game.
Old Europe is dying.
Well, it's a crazy world! Thrift, Horatio!
As if by a mysterious power one feels compelled to go out onto the streets. The thoughts wander outside to the stage which is portraying a drama of world history -- not an edifying one, but still a drama. It gives the earnest observer a lot to think about.“

—  Joseph Goebbels

In den Zeitungen wird gehetzt und geschimpft. Diese verantwortungslosen Schmieranten!
Das Volk ist auf der Straße, randaliert und demonstriert. Die Herren sitzen am grünen Tisch und spielen seelenruhig ihre Partie zu Ende.
Die alte Europa geht in die Binsen.
Ja, es ist eine tolle Welt! Wirtschaft, Horatio!
Man wird wie von einer geheimnisvollen Macht auf die Straße gezogen. Die Gedanken sind draußen, wo sich ein Stück Weltgeschichte abspielt -- kein erhebendes zwar, aber ein Stück. Der ernsthafte Zuschauer hat viel dabei nachzudenken.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„Goethe as an old man: he was so very punctual. At that time he also wrote many things that were very punctual. The rounded thing is boring. Turn it as you may, it remains round and pretty.
I love the edges, the sharp lines, and fractures.
I show to him a picture of Dostoevsky. How ruptured, furrowed, tormented!
He looks like Michelangelo; the face of an endurer and a prophet.“

—  Joseph Goebbels

Der alte Goethe: er war so pünktlich. Er schrieb damals auch vieles, was sehr pünktlich war. Das Runde ist langweilig. Dreh es wie du willst, es bleibt rund und schön.
Ich liebe Ecken, Kanten und Risse.
Ich lege ihm ein Bild von Dostojewski vor. Wie zerrissen, wie zerfurcht und zerhauen!
So sieht auch Michelangelo aus; ein Dulder- und Prophetengesicht.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„Every age that has historical status is governed by aristocracies.
Aristocracy with the meaning - the best are ruling.
Peoples do never govern themselves. That lunacy was concocted by liberalism. Behind its "people's sovereignty" the slyest cheaters are hiding, who don't want to be recognized.“

—  Joseph Goebbels

Jedes Zeitalter wird, wenn es historischen Rang hat, von Aristokratien gestaltet.
Aristokratie = die Besten herrschen.
Niemals regieren Völker sich selbst. Diesen Wahnsinn hat der Liberalismus erfunden. Hinter seiner Volkssouveränität verstecken sich nur die gerissensten Schelme, die nicht erkannt sein wollen.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„The political bourgeoisie is about to leave the stage of history. In its place advance the oppressed producers of the head and hand, the forces of Labor (Arbeitertum), to being their historical mission.“

—  Joseph Goebbels

“Warum sind wir Sozialisten,” Der Angriff editorial, July 16, 1928, reprinted in Der Angriff, Munich 1935, p. 223. David Schoenbaum, Hitler's Social Revolution: Class and Status in Nazi Germany, 1933-1939, W.W. Norton & Company (1997) p. 25
As quoted in "Erkenntnis und Propaganda," Signale der neuen Zeit. 25 ausgewählte Reden von Dr. Joseph Goebbels (Munich: Zentralverlag der NSDAP., 1934), pp. 28-52
The Pharus Hall was a meeting hall the Nazis often used in Berlin.
1920s

„That's what the democratic parties personify: business groups! Nothing more. 'Weltanschauung? What kind of reactionary expression is that? Honor, loyalty, creed, convictions? Man, you are living in yesterday!“

—  Joseph Goebbels

So sind die Parteien der Demokratie: Geschäftsgruppen! Weiter nichts. Weltanschauung? Was ist das für ein reaktionärer Begriff? Ehre, Treue, Glauben, Überzeugung? Mann, sie sind von Gestern!
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„The fact that the causes and effective potentialities of Bolshevism were already existent in a latent form in democracy explains why Bolshevism flourishes only on democratic soil, and is indeed generally the inevitable consequence of a radical and excessively democratic conception of the State. Bolshevism allegedly makes a classless society its aim. The equality of whatever bears a human form, which democracy applied only to political and social life, is set up as a ruling principle for economic life also. In this respect there are supposed to be no differences left. But this equality of all individuals in respect of economic goods can, in the Marxist-Bolshevist view, result only from a brutal and pitiless class struggle. … It is only logical that in connexion with this, Bolshevism should proclaim the equality of nations and races. … The opposition between the democratic and the Bolshevist mentality and conception of the State are in the last resort merely theoretical, and here we have the answer to the mysterious riddle which overshadows Europe and the explanation both of the opposition in the lives of nations to-day and of the things which they have in common. It enables us to see at once why democracy and Bolshevism, which in the eyes of the world are irrevocably opposed to one another, meet again and again on common ground in their joint hatred of and attacks on authoritarian nationalist concepts of State and State systems. For the authoritarian nationalist conception of the State represents something essentially new. In it the French Revolution is superseded.“

—  Joseph Goebbels

On National-Socialism, Bolshevism & Democracy (September 10, 1938) http://www.jewishvirtuallibrary.org/joseph-goebbels-on-national-socialism-bolshevism-and-democracy
1930s

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler61
nacistický diktátor, německý politik
Václav Klaus foto
Václav Klaus78
politik, bývalý prezident České republiky
Léon Degrelle foto
Léon Degrelle2
belgický politik
Antonio Gramsci foto
Antonio Gramsci3
italský politik, publicista a marxistický filosof
Vladimír Iljič Lenin foto
Vladimír Iljič Lenin39
ruský politik, vedl Říjnovou revoluci
Erwin Rommel foto
Erwin Rommel17
německý polní maršál za druhé světové války
Dwight David Eisenhower foto
Dwight David Eisenhower7
americký generál a politik, 34. prezident Spojených států
Ján Slota foto
Ján Slota2
slovenský člen Národní rady Slovenské republiky, člen Slove…
Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer10
německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista
Vladimir Putin foto
Vladimir Putin20
ruský politik
Dnešní výročí
Walt Disney foto
Walt Disney57
americky producent filmovych a animovanych filmu 1901 - 1966
Nelson Mandela foto
Nelson Mandela24
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti apar… 1918 - 2013
Jim Rohn foto
Jim Rohn16
americký motivační řečník 1930 - 2009
Alexandre Dumas starší foto
Alexandre Dumas starší42
francouzský spisovatel a dramatik 1802 - 1870
Dalších 51 dnešních výročí
Podobní autoři
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler61
nacistický diktátor, německý politik
Václav Klaus foto
Václav Klaus78
politik, bývalý prezident České republiky
Léon Degrelle foto
Léon Degrelle2
belgický politik
Antonio Gramsci foto
Antonio Gramsci3
italský politik, publicista a marxistický filosof
Vladimír Iljič Lenin foto
Vladimír Iljič Lenin39
ruský politik, vedl Říjnovou revoluci