Joseph Goebbels citáty

Joseph Goebbels foto
6   52

Joseph Goebbels

Datum narození: 29. říjen 1897
Datum úmrtí: 1. květen 1945
Další jména: Paul Joseph Goebbels

Paul Joseph Goebbels byl jeden z nejvyšších nacistických představitelů a válečný zločinec, byl říšským ministrem propagandy , zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera. Hitler jej ve své závěti určil svým nástupcem ve funkci říšského kancléře, jímž byl jeden den. Byl znám svým zapáleným, energickým slovním projevem a přesvědčivým antisemitismem.

Doktorský titul získal roku 1921 na Univerzitě v Heidelbergu na základě doktorské práce o romantickém dramatu 18. století; pak šel pracovat jako novinář a později jako bankovní úředník a vyvolávač na akciové burze. Rovněž psal romány a divadelní hry, ale nakladatelé je odmítali. Do styku s nacistickou stranou přišel v roce 1923 během francouzské okupace Porúří a roce 1924 se stal členem. Byl jmenován gauleiterem za Berlín. V této funkci plně uplatnil své schopnosti propagandy v boji proti místním socialistickým a komunistickým stranám pomocí nacistických novin a polovojenských oddílů SA. Do roku 1928 vystoupal ve stranických řadách mezi ty nejpřednější členy strany NSDAP.

Po převzetí moci nacisty v roce 1933 byl jmenován ministrem propagandy. Jedním z jeho prvních činů byl příkaz k pálení knih židovských a protinacistických autorů na náměstí Bebelplatz a pokračoval získáním plné moci nad veškerými informačními výstupy v Německu. Po svém jmenování jeho útoky proti německým Židům dále přitvrdily a kulminovaly za „Křišťálové noci“ v roce 1938, prvního neomezeného pogromu, který nacisté rozpoutali.

Jako jeden z prvních a nejzapálenějších zastánců války dělal vše, co bylo v jeho moci, aby připravil německý národ na vojenský konflikt velkého rozsahu. Během druhé světové války zvyšoval svou moc a vliv pomocí proměnlivých spojenectví s jinými nacistickými vůdci. Koncem roku 1943 se válka stala pro mocnosti Osy katastrofou, ale to je jen pobídlo ke zintenzivnění propagandy apelem na německý národ, aby přijal myšlenku totální války a totální mobilizace. S Adolfem Hitlerem zůstal až do samého konce v Berlíně ve vůdcově bunkru, a po vůdcově sebevraždě zastával místo posledního kancléře Třetí říše - ačkoli jen na jeden den. V jeho posledních hodinách zavraždila jeho žena Magda všech svých šest dětí. Krátce poté společně se svou ženou spáchal sebevraždu.

„Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“

—  Joseph Goebbels

a další varianty téhož
Podvržené výroky
Zdroj: Viz článek http://nassmer.blogspot.cz/2012/12/potvrzeno-stokrat-opakovana-lez-se.html Radka Satoranského.

„Když slyším slovo "kultura", vytahuji revolver.“

—  Joseph Goebbels

Podvržené výroky
Zdroj: Viz článek na anglické Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Hanns_Johst Hans Johnst.

„The night is my best friend. It calms the storm in my soul and it lets the guiding stars rise.“

—  Joseph Goebbels

Die Nacht ist meine beste Freundin. Sie glättet den Sturm in der Seele und lässt die weisenden Sterne aufgehen.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„Mozart didn't need a scheme for his music. He played and sang with the heavenly lightness of a child.“

—  Joseph Goebbels

Mozart brauchte kein Programm für seine Musik. Er musizierte und sang mit der göttlichen Leichtigkeit eines Kindes.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„We are against the political bourgeoisie, and for genuine nationalism! We are against Marxism, but for true socialism! We are for the first German national state of a socialist nature! We are for the National Socialist German Workers’ Party!“

—  Joseph Goebbels

“Those Damn Nazis: Why Are We Socialists?” https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/haken32.htm written by Joseph Goebbels and Mjölnir, Die verfluchten Hakenkreuzler. Etwas zum Nachdenken, Nazi propaganda pamphlet (Munich: Verlag Frz. Eher, 1932)

/ 1930s

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„O this world is beautiful because of you! To love somebody means that we're closer to God.“

—  Joseph Goebbels

O diese Welt ist schön durch dich! Die Liebe zu einem Menschen führt uns Gott näher.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„A child laughs when it feels joy and cries when it feels pain. Both things, laughing and crying, it does with its whole heart. We have all become so tall and so clever. We know so much and we have read so much. But one thing we have forgot: to laugh and cry like the children do.“

—  Joseph Goebbels

Das Kind lacht, wenn es Freude hat, und weint, wenn es Schmerz empfindet. Bei beidem, bei Lachen und Weinen ist sein ganzes Herz dabei. Wir sind alle so groß und klug geworden. Wir wissen so viel und haben so viel gelesen. Aber eines haben wir vergessen: zu lachen und zu weinen wie die Kinder.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„Hereafter we all have to be redeemed. The world is pulling with a thousand strings. We sin because of indifference and negligence and heap new guilt on the old original one. Our life is a chain of sin and expiation ruled by an incomprehensible providence.“

—  Joseph Goebbels

Wir müssen alle einmal erlöst werden. Die Welt zieht uns mit tausend Banden. Wir fehlen aus Gleichgültigkeit und Nachsicht und häufen neue eigene Schuld auf alte ererbte. Unser Leben ist eine Kette aus Schuld und Sühne, darüber ein nach unerforschlichen Gesetzen wirkendes Schicksal waltet.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„If Germany stays united and marches to the rhythm of its revolutionary socialist outlook, it will be unbeatable. Our indestructible will to life, and the driving force of the Führer’s personality guarantee this.“

—  Joseph Goebbels

“The Winter Crisis is Over” speech on June 4, 1943 at the Berlin Sport Palace, “Überwundene Winterkrise, Rede im Berliner Sportpalast,” Der steile Aufstieg (Munich: Zentralverlag der NSDAP., 1944), pp. 287-306.
1940s

„I feel how inside of me word follows word and thought follows thought, growing to the last act of creation. Holy hour of bringing forth, you are pain and pleasure, and a longing for form, image and essence. I am only the instrument that God uses to sing his song. I am only the vessel that nature smilingly fills with new wine.“

—  Joseph Goebbels

Ich fühle, wie in mir sich wachsend Wort an Wort, Gedanke an Gedanke reiht zum letzten Akt der Schöpfung. Heilige Stunde des Gebärens, Schmerz bist du und Lust und eine Sehnsucht nach Form, Gestalt und Wesen. Ich bin nur Instrument, darauf der alte Gott sein Lied singt. Ich bin nur harrendes Gefäß, in das Natur den neuen Wein mit Lächeln füllt.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„Dostoyevsky is ahead of his time - a few daring steps. You follow him, dizzying, fearful, incredulous; but you follow. He won't let loose, you have to follow. … You simply have to call him unique. He comes from nowhere and belongs nowhere. And yet he is always a Russian.“

—  Joseph Goebbels

Dostojewski ist seiner Zeit noch um ein paar gewagte Schritte voraus. Man folgt ihm schwindelnd, bange, ungläubig; aber man folgt. Er lässt nicht locker, man muss folgen. … Man muss ihn einfach als Unikum nehmen. Er kommt von nirgendwo und gehört nirgendwo hin. Und dabei bleibt er doch stets Russe.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„Christ is the genius of love and as such the most diametric antipole to Jewry, which is the incarnation of hate. … Christ was the first anti-Jewish opponent of stature. … The Jew is the lie that became flesh. He nailed Christ to the cross, and thus for the first time in history nailed the eternal truth to the cross.“

—  Joseph Goebbels

Christus ist das Genie der Liebe, als solches der diametralste Gegenpol zum Judentum, das die Inkarnation des Hasses darstellt. … Christus ist der erste Judengegner von Format. … Der Jude ist die menschgewordene Lüge. In Christus hat er zum erstenmal vor der Geschichte die ewige Wahrheit ans Kreuz geschlagen.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„The fatherland shall one day be like this: We're not all equal, but we're all brothers.“

—  Joseph Goebbels

So muß das Vaterland einmal werden. Nicht alle gleich, aber alle Brüder.
Michael: a German fate in diary notes (1926)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler60
nacistický diktátor, německý politik
Václav Klaus foto
Václav Klaus118
politik, bývalý prezident České republiky
Léon Degrelle foto
Léon Degrelle2
belgický politik
Antonio Gramsci foto
Antonio Gramsci3
italský politik, publicista a marxistický filosof
Vladimír Iljič Lenin foto
Vladimír Iljič Lenin38
ruský politik, vedl Říjnovou revoluci
Erwin Rommel foto
Erwin Rommel17
německý polní maršál za druhé světové války
Dwight David Eisenhower foto
Dwight David Eisenhower7
americký generál a politik, 34. prezident Spojených států
Ján Slota foto
Ján Slota2
slovenský člen Národní rady Slovenské republiky, člen Slove…
Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer10
německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista
Vladimir Putin foto
Vladimir Putin20
ruský politik
Dnešní výročí
Walt Disney foto
Walt Disney57
americky producent filmovych a animovanych filmu 1901 - 1966
Nelson Mandela foto
Nelson Mandela24
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti apar… 1918 - 2013
Jim Rohn foto
Jim Rohn18
americký motivační řečník 1930 - 2009
Alexandre Dumas starší foto
Alexandre Dumas starší46
francouzský spisovatel a dramatik 1802 - 1870
Dalších 51 dnešních výročí
Podobní autoři
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler60
nacistický diktátor, německý politik
Václav Klaus foto
Václav Klaus118
politik, bývalý prezident České republiky
Léon Degrelle foto
Léon Degrelle2
belgický politik
Antonio Gramsci foto
Antonio Gramsci3
italský politik, publicista a marxistický filosof
Vladimír Iljič Lenin foto
Vladimír Iljič Lenin38
ruský politik, vedl Říjnovou revoluci