Kara Mustafa citáty

Kara Mustafa foto

1   0

Kara Mustafa

Datum narození: 1634
Datum úmrtí: 25. prosinec 1683

Kara Mustafa Paša byl osmanským generálem a velkovezírem. Byl ústřední postavou závěrečné fáze osmanského vojenského snažení ve střední Evropě. Jako mladík byl adoptovaný mocnou rodinou dědičných velkovezírů Köprülüovců. Svojí službou pro stát a oddaností k rodině Köprülüovců se vyznamenal a získal si náklonnost mocných mecenášů. Roku 1663 se stal vezírem a roku 1665 hlavním velitelem osmanské flotily.

Citáty Kara Mustafa


Kara Mustafa foto
Kara Mustafa1
otomanský vojenský vůdce a velký vezír 1634 – 1683
„Mír tomu, kdo poslouchá.“závěr ultimáta pro Vídeň

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.