Louis Evely citáty

11   7

Louis Evely

Datum narození: 5. listopad 1910
Datum úmrtí: 30. srpen 1985

Louis Évely byl belgický křesťanský spisovatel a římskokatolický kněz. Jako spisovatel byl velmi úspěšný, jeho díla se prodávala ve velkých nákladech a byla přeložena do 25 světových jazyků. O některých otázkách duchovního života psal však ještě před Druhým vatikánských koncilem takovým způsobem, který byl jeho církevními nadřízenými kritizován. Kardinál Leo Joseph Suenens jej v roce 1957 požádal, aby již další knihy nepublikoval. Téhož roku byl donucen opustit funkci ředitele školy.

Évely později po vnitřních bojích požádal o laicizaci, k níž došlo v roce 1967. O tři roky později se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Mary. V roce 1980 se pravděpodobně při přednáškách v Africe nakazil tropickou nemocí, která podlomila jeho zdraví. Zemřel v roce 1985 ve věku 75 let.


„Za krásnou definici lásky považuji vysvětlení, že láska znamená být v temnotách věrným tomu, co jsme viděli ve světle.“

„Muž a žena jsou dvě lidské bytosti, které jsou si dokonale rovné, jsou však též odlišné, jsou si nepodobné. Jistě! Ale odlišnost nedává právo provádět segregaci.“


„„Byla mi dána páka, budu moci nadzdvihnout svět.“ (Archimedes). Jedině ti, kdo jsou si vědomi odpovědnosti za své bližní, jsou povoláni, aby je změnili. Tomu hluboce věřím. Všechno závisí na nás, i když o tom pochybujete.“

„Definice manžela, manželky, dítěte: To je ten, komu se již nebráníme. Svobodný člověk se samozřejmě brání.“

„Dnešní žena popírá tradiční mýtus: „Vznešenou úlohou ženy je být pannou nebo matkou.“ Dnešní žena nedůvěřuje manželství, které je žalářem, chce být považována za osobnost, za družku, která chce zůstat živou ženou, a nebýt vdovou už den po svatbě, protože ji muž nechává doma, věnuje se jiným zaměstnáním, pokud nedělá jiné výboje.“

„Guradini řekl: „Víra je schopna snášet své pochybnosti.“ To je možné! Já říkám: „Mít dost světla k snášení temnot. Budeš mít vždy dost světla, abys snášel své temnoty, a vždy dost temnot, abys odpíral světlu. Láska a víra jsou dokonale mužné.“

„Jaká je výhoda svátosti manželství? Abyste dostali tuto milost, protože jste křesťané, zatímco ti druzí ji nedostanou? Domnívám se, že je zde jen jediná výhoda, ale na té záleží především, a ta spočívá v tom, že jste si uvědomili rozsah svého závazku.“

„Láska je dost obsáhlá, tvořivá a zázračná, abychom nelitovali času, který nám je dán, abychom se naučili milovat.“


„Manžel, žena, děti jsou prostředky, které umožňují, abychom ze svých srdcí vykřesali tolik lásky, vší lásky, jíž jsme schopni, i té lásky, o níž si myslíme, že jí schopni nejsme. To je celý rozdíl mezi provdanými nebo ženatými a svobodnými na druhé straně.“

„Věřit v Boha znamená věřit v někoho, kdo nás ustavičně předstihuje, kdo se nám stále ukazuje v novém pohledu. Víra není něco provždy nabytého, víra je výzvou, víra není jistotou, je rizikem, není utěšováním, ale dobrodružstvím. Víra nás nenechává odpočinout - nutí nás, abychom se exponovali.“

„Víra udržuje naši mysl pozdviženou k Bohu, působí, že náš styk s Bohem je osobní, živý, pozorný, plný úžasu, objevů i naděje. To je nejkrásnější definice víry a manželská láska se podobá tomu, co tato definice vyjadřuje. Manželství zachovává mysl každého z manželů pozdviženou k tomu druhému. „Pozdvihuji své oči k horám, odkud přichází spása.““

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .