Marcus Chown citáty

4   0

Marcus Chown

Datum narození: 1959

Marcus Chown je vědecký spisovatel, novinář a komentátor, v současné době konzultant na poli kosmologie pro časopis New Scientist. Vystudoval Londýnskou univerzitu v roce 1980, získal titul první třídy ve fyzice a později obdržel titul Master of Science in astrophysics z California Institute of Technology. Jeho knihy o astronomii a fyzice jsou určeny hlavně pro populární trh, včetně knihy Kvantová teorie nikoho nezabije, za kterou byl chválen díky „dokonale srozumitelným vysvětlení nejasných pojmů“.


„Fermi proslul svou schopností jednoduchým a rychlým způsobem odhadnout fyzikální veličiny. Při explozi první jaderné bomby v Alamogordu v poušti v Novém Mexiku 15. července 1945 například upustil kus papíru z výšky ramen a sledoval, jak se vlivem nárazové vlny z bomby odklonil. Tím, že věděl, že epicentrum je devět mil daleko, odhadl energii výbuchu – jednalo se o ekvivalent více než 10 000 tun TNT.“ We Need to Talk About Kelvin: What everyday things tell us about the universe

„Odraz vaší tváře v okně sděluje šokující objev v historii vědy: a sice, že svět na jeho nejhlubší úrovni řídí náhody; že věci se nakonec dějí zcela bez důvodu.“ We Need to Talk About Kelvin: What everyday things tell us about the universe


„Plocha lidské plíce je přibližně tak veliká jako plocha tenisového kurtu.“ What a Wonderful World: One Man's Attempt to Explain the Big Stuff

„Žádná gravitační síla neexistuje.“ Quantum Theory Cannot Hurt You

„Now, why should the universe be constructed in such a way that atoms acquire the ability to be curious about themselves? That, surely, is one of the great unexplained puzzles of science.“ The Magic Furnace: The Search for the Origins of Atoms

„I am constantly amazed by how much stranger science is than science fiction“ Quantum Theory Cannot Hurt You

„Člověk – navzdory své umělecké domýšlivosti, důmyslnosti a mnoha svým dovednostem – dluží za svou existenci šest palců silné svrchní vrstvě půdy a skutečnosti, že prší.“ What a Wonderful World: One Man's Attempt to Explain the Big Stuff

„Lidé jsou jedním z pouhých tří druhů, typických vypnutím svého reprodukčního potenciálu ještě před svou smrtí. Těmi dalšími jsou kosatky a krátkoploutví kulohlavci Sieboldovi. (Samičky kulohlavce jsou vůbec politováníhodné. Nejenže trpí menopauzou. Pokud je sužují návaly horka, na ovívání mají jen velmi krátké ploutve.)“ What a Wonderful World: One Man's Attempt to Explain the Big Stuff


„Neskutečných 99,9999999999999 procent atomu tvoří prázdný prostor. Kdyby bylo možné vymáčknout všechen tento prázdný prostor ze všech atomů všech lidí na světě, celé lidstvo by se vešlo do objemu jediné kostky cukru.“ What a Wonderful World: One Man's Attempt to Explain the Big Stuff

„Řekněme, že je nějakým zázrakem možné z atomů komára odstranit všechny negativně nabité elektrony, zbydou tedy pouze pozitivní atomová jádra. Ty se samozřejmě budou vzájemně odpuzovat a komár exploduje. Otázka zní, jak velkou energii bude mít tato exploze?

(a) energii prskavky?
(b) energii válečku dynamitu?
(c) energii vodíkové bomby o mohutnosti 1 megatuny?
(d) energii potřebnou k dosažení globálního masového vyhynutí?

Možná jste se domnívali, že správná odpověď je (b) váleček dynamitu, možná (c) megatunová vodíková bomba. Pokud jste zvolili (c), jste alespoň na správné cestě. Vodíková bomba je pro srovnání dobrá. Nikoli však jedna. Milion miliard megatunových vodíkových bomb. Exploze komára by vyvinula energii rovnající se asteroidu o velikosti města, který narazil do Země před 65 miliony let a vyhladil dinosaury. Odpověď je (d).“
What a Wonderful World: One Man's Attempt to Explain the Big Stuff

„Muži jsou výsledkem produkce testosteronu. Jsou v podstatě ženami s jedním genem navíc. A každý muž na Zemi – i ten nejmužnější chlap – byl prvních čtyřicet dní své existence ženou.“ What a Wonderful World: One Man's Attempt to Explain the Big Stuff

„It was like bouncing tennis balls off a mystery piece of furniture and deducing, from the direction in which the balls ricocheted, whether it was a chair or a table or a Welsh dresser.“ We Need to Talk About Kelvin: What everyday things tell us about the universe


„Buňky v našem těle umírají v tak obrovském množství, že na jejich náhradu je nutné vytvořit každý den přibližně 300 miliard buněk nových. To je víc buněk, než je hvězd v naší galaxii. Není divu, že i nicnedělání člověka unaví.“ What a Wonderful World: One Man's Attempt to Explain the Big Stuff

„Ukazuje se, že základní stavební kameny přírody se dělí na dva kmeny. Na jedné straně máme částice, jejichž vlny spolu interferují běžným způsobem. Jsou známy jako bosony. Patří mezi ně fotony a gravitony, hypotetičtí nositelé gravitace. A na druhé straně máme částice, jejichž vlny spolu interferují, pokud se jedna vlna převrátí. Ty nazýváme fermiony. Patří mezi ně elektrony, neutrina a miony.“ Quantum Theory Cannot Hurt You

„There’s someone in my head and it’s not me. PINK FLOYD“ What a Wonderful World: One Man's Attempt to Explain the Big Stuff

„Heisenbergův princip neurčitosti lze přeformulovat i tak, aby zněl, že je nemožné zároveň změřit energii částice a časový interval její existence. Z toho vyplývá, že pokud budeme uvažovat o dění v jisté oblasti prázdného prostoru ve velmi malém časovém intervalu, bude panovat značná nejistota ohledně energie tohoto prostoru. Jinými slovy, energie se může zrodit z ničeho!“ Quantum Theory Cannot Hurt You

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .