Miloš Hlávka citáty

Miloš Hlávka foto

5   0

Miloš Hlávka

Datum narození: 15. září 1907
Datum úmrtí: 7. květen 1945

Miloš Hlávka, dramatik, divadelník, básník, prozaik a překladatel z francouzštiny, němčiny a italštiny. Po osvobození byl některými osobami nepravdivě posuzován a na dlouhá léta z kultury vymazán, i když mu posmrtně bylo vydáno osvědčení o občanské bezúhonnosti.

Citáty Miloš Hlávka


„Nic nereprezentuje tak svérázně Evropu před světem, jako její dramatická tvorba. Právě dějiny dramatu nás poučují, že evropským bývá jen to, co je nejnárodnější a evropanství nelze chápat jako vyhlazení národních osobitostí; každá nivelizace Evropy by znamenala její duševní smrt.“

„Jeviště je jako kouzelná skříňka. Má své tajemství, o tom není pochyby. Proto byla vynalezena opona.“


„Zdá se mi, že hlavní omyl spočívá v prohlášení divadelního umění za zábavu. Vše, co se děje na jevišti, musí prý být za každou cenu zábavné. Jsem však na rozpacích, co nazvat lepší zábavou: roztříštěnou revui, plnou nejrozmanitějších nápadů a produkcí, po níž je v hlavě jako v podrážděném úlu, anebo harmonickou jevištní skladbu, která po nás žádá soustředění, ale z níž si odnášíme dojmy trvalejší.“

„Divadlo nesmí být pouhou pěnou života, nesmí se spokojit pouhým smíchem, pouhou abstraktní hrou pohybů hercových a hrou slov, nesmí být artismem, nýbrž živým výrazem svého diváctva.“

„Jestliže slova utvořila naši civilizaci, je také možno, že ji přivádějí v nebezbečí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .