Octavianus Augustus citáty

Octavianus Augustus foto

2   2

Octavianus Augustus

Datum narození: 63 př. n. l.
Datum úmrtí: 19. srpen 14 n. l.

Augustus, známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus, byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.„Vare, vrať mi mé legie!“

„Pospíchej pomalu. - Festina lente.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .