Octavianus Augustus citáty

Octavianus Augustusfoto

2  5

Octavianus Augustus

Datum narození:63 př. n. l.
Datum úmrtí:19. srpen 14 n. l.

Augustus, známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus, byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Citáty Octavianus Augustus


Octavianus Augustus foto
Octavianus Augustus2
zakladatel a první císař římské říše
„Vare, vrať mi mé legie!“ zvolání císaře po tom co se dozvěděl o porážce 14. a 17.legie od Germánů v Teutoburském lese v r. 9 n.l.

Octavianus Augustus foto
Octavianus Augustus2
zakladatel a první císař římské říše

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .