Theodosius I. Veliký citáty

 Theodosius I. Veliký foto
1  13

Theodosius I. Veliký

Datum narození: 11. leden 347
Datum úmrtí: 17. leden 395

Reklama

Flavius Theodosius, známý také jako Theodosius Veliký , byl v letech 379 až 394 římským císařem na Východě a od konce roku 394 posledním panovníkem celého římského impéria.

Theodosiova vláda byla spojena s převratnými změnami v římské říši. V roce 382 byla na římském území usazena značně veliká skupina barbarských Gótů, jimž bylo jako federátům zaručeno autonomní postavení. Došlo rovněž k povýšení křesťanství na úroveň státního náboženství, současně byly vydány četné zákony namířené proti pohanství a především proti křesťanským herezím. Po vítězství v občanské válce dosáhl Theodosius jako poslední císař kontroly nad celým územím římské říše. Po jeho smrti v roce 395 se o vládu nad říší podělili jeho dva synové. Toto datum se mnohem později ukázalo být okamžikem definitivního rozdělení impéria na západořímskou a východořímskou říši, ačkoli tehdejší Římané si této skutečnosti nebyli vědomi a z formálního hlediska nadále přetrvávala jednota státu.

Citáty Theodosius I. Veliký

Dnešní výročí
Emily Dickinson foto
Emily Dickinson7
americká básnířka 1830 - 1886
Nikki Sixx foto
Nikki Sixx16
americký hudebník 1958
Augusto Pinochet foto
Augusto Pinochet6
chilský politik 1915 - 2006
Luigi Pirandello foto
Luigi Pirandello5
italský dramatik, romanopisec, povídkář a básník, nositel... 1867 - 1936
Another 21 today anniversaries
Podobní autoři
Alexander Severus foto
Alexander Severus1
římský císař
 Maximianus foto
Maximianus1
římský císař
 Caligula foto
Caligula3
císař starého Říma, člen Julsko-klaudijská dynastie
 Rudolf II. foto
Rudolf II.1
rakouský král
Gaius Titus Petronius foto
Gaius Titus Petronius27
římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu
 Tiberius foto
Tiberius1
římský císař
 Karel V. foto
Karel V.1
císař Svaté říše římské
Octavianus Augustus foto
Octavianus Augustus2
zakladatel a první císař římské říše