Oscar Wilde citáty

Oscar Wilde foto

496   12177

Oscar Wilde

Datum narození: 16. říjen 1854
Datum úmrtí: 30. listopad 1900

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.

Citáty Oscar Wilde


„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“

„Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje.“


„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“

„Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě - až na to, aby ji miloval znovu.“

„Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost.“

„Kdyby muži ženili se ženami, které si zasluhují, měli by velmi těžký život.“

„Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt - ony chtějí býti poslední vášní mužovou.“

„Zpočátku žena odolává mužovu útoku, nakonec mu brání v ústupu.“


„Mladí muži by chtěli být věrnými a nejsou. Staří muži by chtěli být nevěrnými a nemohou.“

„Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným.“

„Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje.“

„Žena, která si dokáže udržet mužovu lásku a sama ho stále milovat, ta vykonala vše, co svět od ní požaduje, nebo co by aspoň požadovat měl.“


„Chovej se vůči každé ženě, jako bys byl do ní zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana.“

„Žádný muž nedosáhne skutečného úspěchu v tomto světě, nezíská-li podporu žen.“

„Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství - jen vášeň, nepřátelství, láska - ale žádné přátelství.“

„Škaredé ženy na své muže vždy žárlí, krásné nikoliv.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .