Rufus Quintus Curtius citáty

Rufus Quintus Curtius foto

8   28

Rufus Quintus Curtius

Datum úmrtí: 53 n. l.
Další jména: Curtius Rufus Quintus

Quintus Curtius Rufus byl římský spisovatel a historik, autor zábavného historického románu Historiae Alexandri Magni , který pojednává o dobrodružstvích Alexandra Makedonského během jeho výprav v Orientu.

Curtius Rufus zůstává spornou historickou osobou, o jejímž životě nemáme ve starověkých pramenech sebemenší záznam. Historikům chybí dokonce i jakýkoliv časový údaj, který by jim umožnil zasadit ho přesněji do římských dějin. Podle narážek v textu jeho díla se dnes předpokládá, že mohl žít během vlády císaře Claudia .

Již v helénistické době byla postava velkého vojevůdce Alexandra Makedonského předmětem řady literárních děl historického i zábavného charakteru. Jeho bájemi a legendami opředené dobrodružství dávali vzniknout fantastickým románům, ve kterých se objevovaly magické bytosti a realita se mísila s mýtem. S průnikem řecké vzdělanosti a literatury do Říma v 2. století př. n. l. si románový Alexander podmanil i Římany. Alexandrova herioická osobnost získala na popularitě obzvláště během císařství, kdy se mnozí z římských císařů stylizovali do role tohoto starověkého vojevůdce. Řecké zábavné romány o Alexandrovým činech nepřestávali být čteny a oblibu získalo i jejich nové, latinské zpracování - jedno z nich vytvořil právě Curtius Rufus.

Historiae Alexandri Magni se skládala z 10 knih. Z nich první dvě se ztratily a v ostatních chybí některé části. Curtius Rufus použil jako zdroje pro své dílo jednak historické práce , jednak díla spadající do zábavné literatury. Historiae se přiklánějí spíše k druhé kategorii - jsou psány poutavým, pestrým stylem, ale objevují se v nich nedostatky v chronologii, geografii, etnografii i vojenství. Na některých místech si Curtius Rufus výslovně protiřečí, což jen dokazuje, že jeho záměrem bylo čtenáře ne poučit ale pobavit.

Curtiovo dílo je jedním z mála dochovaných starověkých románů o Alexandrovi Velkém. Výrazně ovlivnil pozdější Alexandrovskou literaturu, která se dále rozvíjela v pozdní antice a během středověku.


„Bojácný pes víc štěká než kouše a hlubší řeky plynou nejtišeji.“

„Často malá opomenutá jiskra vyvolala velký požár.“


„Nic není natolik silné, aby tomu nehrozilo nebezpečí i od slabého.“

„Nevinný snadno hledá slova.“

„Naléhavé věci mají přednost před plánovanými; obzvláště ve válce, kdy si člověk jen zřídka může vybrat čas.“

„Mezi pánem a otrokem není žádné přátelství.“

„Uniká smrti, kdo jí opovrhuje, stihne však toho, kdo se jí nejvíce bojí.“

„Vlast je tam, kde si udatný muž vybere svůj příbytek.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .