Rufus Quintus Curtius citáty

Rufus Quintus Curtius foto
8   44

Rufus Quintus Curtius

Datum úmrtí: 53 n. l.
Další jména: Curtius Rufus Quintus

Quintus Curtius Rufus byl římský spisovatel a historik, autor zábavného historického románu Historiae Alexandri Magni , který pojednává o dobrodružstvích Alexandra Makedonského během jeho výprav v Orientu.

Curtius Rufus zůstává spornou historickou osobou, o jejímž životě nemáme ve starověkých pramenech sebemenší záznam. Historikům chybí dokonce i jakýkoliv časový údaj, který by jim umožnil zasadit ho přesněji do římských dějin. Podle narážek v textu jeho díla se dnes předpokládá, že mohl žít během vlády císaře Claudia .

Již v helénistické době byla postava velkého vojevůdce Alexandra Makedonského předmětem řady literárních děl historického i zábavného charakteru. Jeho bájemi a legendami opředené dobrodružství dávali vzniknout fantastickým románům, ve kterých se objevovaly magické bytosti a realita se mísila s mýtem. S průnikem řecké vzdělanosti a literatury do Říma v 2. století př. n. l. si románový Alexander podmanil i Římany. Alexandrova herioická osobnost získala na popularitě obzvláště během císařství, kdy se mnozí z římských císařů stylizovali do role tohoto starověkého vojevůdce. Řecké zábavné romány o Alexandrovým činech nepřestávali být čteny a oblibu získalo i jejich nové, latinské zpracování – jedno z nich vytvořil právě Curtius Rufus.

Historiae Alexandri Magni se skládala z 10 knih. Z nich první dvě se ztratily a v ostatních chybí některé části. Curtius Rufus použil jako zdroje pro své dílo jednak historické práce , jednak díla spadající do zábavné literatury. Historiae se přiklánějí spíše k druhé kategorii – jsou psány poutavým, pestrým stylem, ale objevují se v nich nedostatky v chronologii, geografii, etnografii i vojenství. Na některých místech si Curtius Rufus výslovně protiřečí, což jen dokazuje, že jeho záměrem bylo čtenáře ne poučit ale pobavit.

Curtiovo dílo je jedním z mála dochovaných starověkých románů o Alexandrovi Velkém. Výrazně ovlivnil pozdější Alexandrovskou literaturu, která se dále rozvíjela v pozdní antice a během středověku.

Citáty Rufus Quintus Curtius

„Bojácný pes víc štěká než kouše a hlubší řeky plynou nejtišeji.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) CANIS TIMIDUS VEHEMENTIUS LATRAT QUAM MORDET, ALTISSIMAQUE FLUMINA MINIMO SONO LABUNTUR

„Mezi pánem a otrokem není žádné přátelství.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) INTER DOMINUM ET SERVUM NULLA AMICITIA EST

„Uniká smrti, kdo jí opovrhuje, stihne však toho, kdo se jí nejvíce bojí.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) EFFUGIT MORTEM, QUISQUIS CONTEMPSERIT: TIMIDISSIMUM CONSEQUITUR

„Často malá opomenutá jiskra vyvolala velký požár.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) PARVA SAEPE SCINTILLA CONTEMPTA MAGNUM EXCITAVIT INCENDIUM

„Nic není natolik silné, aby tomu nehrozilo nebezpečí i od slabého.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) NIHIL TAM FIRMUM EST, CUI PERICULUM NON SIT ETIAM AB INVALIDO

„Nevinný snadno hledá slova.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) VERBA INNOCENTI REPERIRE FACILE EST

„Repute is never transmitted with certainty; all things that she reports are exaggerated. Even our glory, although it rests on a solid foundation, is greater in name than in fact.“

—  Quintus Curtius Rufus

IX, 2, 14; translation by John Carew Rolfe
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX
Originál: (la) Numquam ad liquidum fama perducitur; omnia illa tradente maiora sunt vero. Nostra quoque gloria, cum sit ex solido, plus tamen habet nominis quam operis.

„When fear has seized upon the mind, man fears that only which he first began to fear.“

—  Quintus Curtius Rufus

IV, 16, 17.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV
Originál: (la) Ubi intravit animos pavor, id solum metuunt, quod primum formidare cœperunt.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Prosperity can change man's nature; and seldom is any one cautious enough to resist the effects of good fortune.“

—  Quintus Curtius Rufus

X, 1, 40.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book X
Originál: (la) Res secundæ valent commutare naturam, et raro quisquam erga bona sua satis cautus est.

„Just as in ailing bodies, my soldiers, physicians leave nothing which will do harm, so let us cut away whatever stands in the way of our rule. Often to have ignored a tiny spark has roused a great conflagration. Nothing is safely despised in an enemy; one whom you have scorned you make stronger by neglect.“

—  Quintus Curtius Rufus

VI, 3, 11; translation by John Carew Rolfe
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VI
Originál: (la) Sicut in corporibus aegris, milites, nihil quod nociturum est medici relinquunt, sic nos quidquid obstat imperio recidamus. Parva sæpe scintilla contempta magnum excitavit incendium. Nil tuto in hoste despicitur; quem spreveris, valentiorem neglentia facias.

„A cowardly cur barks more fiercely than it bites.“

—  Quintus Curtius Rufus

VII, 4, 13.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VII
Originál: (la) Canis timidus vehementius latrat quam mordet.

„Despair is a great incentive to honorable death.“

—  Quintus Curtius Rufus

IX, 5, 6.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX
Originál: (la) Desperatio magnum ad honeste moriendum incitamentum.

„A brave man's country is wherever he chooses his abode.“

—  Quintus Curtius Rufus

VI, 4, 13.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VI
Originál: (la) Patria est ubicumque vir fortis sedem elegerit.

„That possession which we gain by the sword is not lasting; gratitude for benefits is eternal.“

—  Quintus Curtius Rufus

VIII, 8, 11.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VIII
Originál: (la) Non est diuturna possessio in quam gladio ducimus; beneficiorum gratia sempiterna est.

„Fear makes men believe the worst.“

—  Quintus Curtius Rufus

IV, 3, 22.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV
Originál: (la) Ad deteriora credenda proni metu.

„He is a fool who looks at the fruit of lofty trees, but does not measure their height.“

—  Quintus Curtius Rufus

VII, 8.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VII
Originál: (la) Stultus est qui fructus magnarum arborum spectat, altitudinem non metitur.

„Necessity when threatening is more powerful than device of man.“

—  Quintus Curtius Rufus

IV, 3, 23.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV
Originál: (la) Efficacior omni arte imminens necessitas.

„The fashions of human affairs are brief and changeable, and fortune never remains long indulgent.“

—  Quintus Curtius Rufus

IV, 14, 20.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV
Originál: (la) Breves et mutabiles vices rerum sunt, et fortuna nunquam simpliciter indulget.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Titus Livius foto
Titus Livius35
římský historik
Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus43
antický senátor, historik
Gaius Titus Petronius foto
Gaius Titus Petronius27
římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu
Gaius Julius Caesar foto
Gaius Julius Caesar29
římský senátor
Quintus Ennius foto
Quintus Ennius7
římský spisovatel
Titus Maccius Plautus foto
Titus Maccius Plautus58
římská dramatik
Seneca foto
Seneca461
římský filozof
Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus180
římský lyrik
Theodosius I. Veliký foto
Theodosius I. Veliký1
římský císař
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Decimus Iunius Iuvenalis44
starověký římský básník
Dnešní výročí
Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine47
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 - 1695
Richard Aldington foto
Richard Aldington12
anglický spisovatel a básník 1892 - 1962
Percy Bysshe Shelley foto
Percy Bysshe Shelley21
anglický romantický básník 1792 - 1822
Alfred Binet foto
Alfred Binet5
francouzský psycholog a vynálezce prvního použitelného inte… 1857 - 1911
Dalších 48 dnešních výročí
Podobní autoři
Titus Livius foto
Titus Livius35
římský historik
Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus43
antický senátor, historik
Gaius Titus Petronius foto
Gaius Titus Petronius27
římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu
Gaius Julius Caesar foto
Gaius Julius Caesar29
římský senátor
Quintus Ennius foto
Quintus Ennius7
římský spisovatel