Rufus Quintus Curtius citáty

Rufus Quintus Curtius foto
8   52

Rufus Quintus Curtius

Datum úmrtí: 53 n. l.
Další jména: Curtius Rufus Quintus

Quintus Curtius Rufus byl římský spisovatel a historik, autor zábavného historického románu Historiae Alexandri Magni , který pojednává o dobrodružstvích Alexandra Makedonského během jeho výprav v Orientu.

Curtius Rufus zůstává spornou historickou osobou, o jejímž životě nemáme ve starověkých pramenech sebemenší záznam. Historikům chybí dokonce i jakýkoliv časový údaj, který by jim umožnil zasadit ho přesněji do římských dějin. Podle narážek v textu jeho díla se dnes předpokládá, že mohl žít během vlády císaře Claudia .

Již v helénistické době byla postava velkého vojevůdce Alexandra Makedonského předmětem řady literárních děl historického i zábavného charakteru. Jeho bájemi a legendami opředené dobrodružství dávali vzniknout fantastickým románům, ve kterých se objevovaly magické bytosti a realita se mísila s mýtem. S průnikem řecké vzdělanosti a literatury do Říma v 2. století př. n. l. si románový Alexander podmanil i Římany. Alexandrova herioická osobnost získala na popularitě obzvláště během císařství, kdy se mnozí z římských císařů stylizovali do role tohoto starověkého vojevůdce. Řecké zábavné romány o Alexandrovým činech nepřestávali být čteny a oblibu získalo i jejich nové, latinské zpracování – jedno z nich vytvořil právě Curtius Rufus.

Historiae Alexandri Magni se skládala z 10 knih. Z nich první dvě se ztratily a v ostatních chybí některé části. Curtius Rufus použil jako zdroje pro své dílo jednak historické práce , jednak díla spadající do zábavné literatury. Historiae se přiklánějí spíše k druhé kategorii – jsou psány poutavým, pestrým stylem, ale objevují se v nich nedostatky v chronologii, geografii, etnografii i vojenství. Na některých místech si Curtius Rufus výslovně protiřečí, což jen dokazuje, že jeho záměrem bylo čtenáře ne poučit ale pobavit.

Curtiovo dílo je jedním z mála dochovaných starověkých románů o Alexandrovi Velkém. Výrazně ovlivnil pozdější Alexandrovskou literaturu, která se dále rozvíjela v pozdní antice a během středověku. Wikipedia

Citáty Rufus Quintus Curtius

„Uniká smrti, kdo jí opovrhuje, stihne však toho, kdo se jí nejvíce bojí.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) EFFUGIT MORTEM, QUISQUIS CONTEMPSERIT: TIMIDISSIMUM CONSEQUITUR

„Nic není natolik silné, aby tomu nehrozilo nebezpečí i od slabého.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) NIHIL TAM FIRMUM EST, CUI PERICULUM NON SIT ETIAM AB INVALIDO

„Mezi pánem a otrokem není žádné přátelství.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) INTER DOMINUM ET SERVUM NULLA AMICITIA EST

„Bojácný pes víc štěká než kouše a hlubší řeky plynou nejtišeji.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) CANIS TIMIDUS VEHEMENTIUS LATRAT QUAM MORDET, ALTISSIMAQUE FLUMINA MINIMO SONO LABUNTUR

„Často malá opomenutá jiskra vyvolala velký požár.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) PARVA SAEPE SCINTILLA CONTEMPTA MAGNUM EXCITAVIT INCENDIUM

„Nevinný snadno hledá slova.“

—  Rufus Quintus Curtius

Originál: (la) VERBA INNOCENTI REPERIRE FACILE EST

„But physicians also cure more desperate maladies by harsh remedies, and a pilot, when he fears shipwreck, rescues by jettison whatever can be saved.“

—  Quintus Curtius Rufus

V, 9, 3; translation by John Carew Rolfe
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book V
Originál: (la) Sed medici quoque graviores morbos asperis remediis curant, et gubernator, ubi nafraugium timet, iactura quidquid servari potest redimit.

„It is often a comfort in misfortune to know our own fate.“

—  Quintus Curtius Rufus

IV, 10, 27.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV
Originál: (la) Sæpe calamitas solatium est nosse sortem suam.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„When the truth cannot be clearly made out, what is false is increased through fear.“

—  Quintus Curtius Rufus

IV, 10, 10.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV
Originál: (la) Ubi explorari vera non possunt, falsa per metum augentur.

„The deepest rivers flow with the least sound.“

—  Quintus Curtius Rufus

VII, 4, 13.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VII
Originál: (la) Altissima quæque flumina minimo sono labuntur.

„Habit is stronger than nature.“

—  Quintus Curtius Rufus

V, 5, 21.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book V
Originál: (la) Consuetudo natura potentior est.

„For my own part I am persuaded that everything advances by an unchangeable law through the eternal constitution and association of latent causes, which have been long before predestinated.“

—  Quintus Curtius Rufus

V, 11, 10.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book V
Originál: (la) Equidem æterna constitutione crediderim nexuque causarum latentium et multo ante destinatarum suum quemque ordinem immutabili lege percurrere.

„But in times of tumult haste is even slow.“

—  Quintus Curtius Rufus

IX, 9, 12
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX
Originál: (la) Sed in tumultu festinatio quoque tarda est

„Despair is a great incentive to honorable death.“

—  Quintus Curtius Rufus

IX, 5, 6.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX
Originál: (la) Desperatio magnum ad honeste moriendum incitamentum.

„A cowardly cur barks more fiercely than it bites.“

—  Quintus Curtius Rufus

VII, 4, 13.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VII
Originál: (la) Canis timidus vehementius latrat quam mordet.

„Just as in ailing bodies, my soldiers, physicians leave nothing which will do harm, so let us cut away whatever stands in the way of our rule. Often to have ignored a tiny spark has roused a great conflagration. Nothing is safely despised in an enemy; one whom you have scorned you make stronger by neglect.“

—  Quintus Curtius Rufus

VI, 3, 11; translation by John Carew Rolfe
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VI
Originál: (la) Sicut in corporibus aegris, milites, nihil quod nociturum est medici relinquunt, sic nos quidquid obstat imperio recidamus. Parva sæpe scintilla contempta magnum excitavit incendium. Nil tuto in hoste despicitur; quem spreveris, valentiorem neglentia facias.

„Prosperity can change man's nature; and seldom is any one cautious enough to resist the effects of good fortune.“

—  Quintus Curtius Rufus

X, 1, 40.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book X
Originál: (la) Res secundæ valent commutare naturam, et raro quisquam erga bona sua satis cautus est.

„Repute is never transmitted with certainty; all things that she reports are exaggerated. Even our glory, although it rests on a solid foundation, is greater in name than in fact.“

—  Quintus Curtius Rufus

IX, 2, 14; translation by John Carew Rolfe
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX
Originál: (la) Numquam ad liquidum fama perducitur; omnia illa tradente maiora sunt vero. Nostra quoque gloria, cum sit ex solido, plus tamen habet nominis quam operis.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Titus Livius foto
Titus Livius35
římský historik
Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus43
antický senátor, historik
Gaius Titus Petronius foto
Gaius Titus Petronius29
římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu
Gaius Julius Caesar foto
Gaius Julius Caesar30
římský senátor
Quintus Ennius foto
Quintus Ennius7
římský spisovatel
Titus Maccius Plautus foto
Titus Maccius Plautus58
římská dramatik
Seneca foto
Seneca463
římský filozof
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Decimus Iunius Iuvenalis44
starověký římský básník
Publius Terentius Afer foto
Publius Terentius Afer35
římský komediální dramatik
Marcus Fabius Quintilianus foto
Marcus Fabius Quintilianus32
starověký římský řečník
Dnešní výročí
Bertrand Russell foto
Bertrand Russell49
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970
William Saroyan foto
William Saroyan34
americký spisovatel 1908 - 1981
Pierre-Augustin de Beaumarchais foto
Pierre-Augustin de Beaumarchais11
francouzský dramatik a učenec 1732 - 1799
Jan Pavel II. foto
Jan Pavel II.16
katolický papež 1920 - 2005
Dalších 59 dnešních výročí
Podobní autoři
Titus Livius foto
Titus Livius35
římský historik
Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus43
antický senátor, historik
Gaius Titus Petronius foto
Gaius Titus Petronius29
římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu
Gaius Julius Caesar foto
Gaius Julius Caesar30
římský senátor
Quintus Ennius foto
Quintus Ennius7
římský spisovatel