Seneca citáty strana 4


„Nejlepší cesta, jak vychovat muže k věrnosti, je dát mu jasně najevo, že se v jeho věrnost věří. Jakmile muž cítí, že je podezírán z nevěry, domnívá se, že má k nevěře právo.“

„Útrapy konejší klid.“


„Skutečně žít, znamená rázně jednat.“

„Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.“

„Jednej tak, abys byl šťastný, ne abys ses šťastným jen zdál.“

„Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž proto, aby se nestala. (Nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur.)“

„Nejlepší smrt má ten, kdo umíraje je oplakáván svými.“

„Co je platné přeplout moře a střídat města! Chceš-li uniknout tomu, co tě trápí, musíš být ne jinde, ale jiný!“


„Hanebné je jinak mluvit a jinak myslit; ale oč hanebnější je jinak psát a jinak myslit.“

„Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří.“

„Dobro je pouze tam, kde je místo pro rozum.“

„Kdo rozhodl spor bez vyslechnutí druhé strany, nebyl spravedlivý, i kdyby rozhodl spravedlivě.“


„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

„Včely máme napodobovat.“

„Chybovat je lidské (Errare humanum est)“

„Učitel i žák mají mít týž cíl: prospěch, který má jeden přinášet, druhý získávat.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 493 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .