Citáty o trestu


 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás.
To je trestem za neochotu podílet se na politice.“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Celý život je trestem.“


Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Vy, kteří řídíte věci veřejné, nač třeba vám používati trestů? Milujte ctnost a lid bude ctnostný. Ctnosti muže vysoko postaveného jsou jako vítr; ctnosti muže obyčejného jsou jako tráva; tráva, vane-li přes ni vítr, shýbá se.“

 Ulpianus foto
Ulpianus 21
římský právník 170 – 228
„Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného.“

 Ulpianus foto
Ulpianus 21
římský právník 170 – 228
„Myšlení není trestné.“

Jára Cimrman foto
Jára Cimrman 18
fiktivní český génius
„Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá.“

Václav Dušek foto
Václav Dušek 48
český dramatik, překladatel, romanopisec a scénárista 1944
„Trest za bigamii - dvě tchyně.“

Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu 38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 – 1755
„Věčné nicnedělání je vlastně trest pekelný - zdá se však, že ho zatím mnozí pokládají za rajskou blaženost.“


Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Už s chmurným mírem vchází chmurný den
a samo slunce těžkou hlavu skrývá.
Jen zprostit toho, kdo je nevinnen
a trestat provinilé ještě zbývá.
Však věčně bude srdce jímat znova
žal Juliin a bolest Romeova.“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Smrt je někdy trestem, často darem, pro mnohé dobrodiním.“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala.“


Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí.“

Thich Nhat Hanh foto
Thich Nhat Hanh 1
náboženský vůdce a mírový aktivista 1926
„Když někdo jiný vytváří kolem sebe utrpení je to proto, že trpí hluboko v sobě, a utrpení přenáší na své okolí. On si nezaslouží trest, ale pomoc.
To je poselství, které vysílá.“

Paul Brunton foto
Paul Brunton 13
britský filozof 1898 – 1981
„Člověk je mezi všemi savci jediný sadista ve velkém. Zvířata nevychutnávají trest a bolesti příslušníků svého druhu a nezabíjejí z nicotných motivů.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Je zajímavé, že bohové Zeměplochy nikdy nestáli o to, soudit duše mrtvých, a tak se lidé dostanou do pekla jedině tehdy, když jsou do hloubi srdce přesvědčeni, že si takový trest zaslouží. Nemohou se ovšem dostat do pekla, pokud o něm nikdy v životě neslyšeli. To vysvětluje, proč je tak důležité střílet misionáře na potkání.“ Erik

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .