Tito Lucrezio Caro citáty

Tito Lucrezio Caro foto

15   24

Tito Lucrezio Caro

Datum narození: 99 př. n. l.
Datum úmrtí: 55 př. n. l.
Další jména: Lucretius Carus, Titus Carus Lucretius

Titus Lucretius Carus [Lukrécius] byl římský básník a filosof. O jeho životě máme velmi málo spolehlivých zpráv. Jeho hlavní dochovanou prací je didakticko-epická báseň O přírodě, sestávající z 6 knih a objasňující Epikúrovo učení. Tvrdí, že příroda se řídí odvěkými zákony, kde vše vzniká, trvá a zaniká. Bohové nemohou zasahovat do světa, který povstal z atomů. Podle něj neexistuje ani podsvětí a bohové žijí v nečinnosti v nebesích, kde se radují ze své blaženosti.

Citáty Tito Lucrezio Caro


„Nejlepší odpovědí hlupákovi je mlčení.“

„Ke kolika špatnostem již dokázalo radit náboženství!“


„Nikomu nepatří život, však užívat mají ho všichni.“

„Nikomu nebyl život dán do vlastnictví, všem byl dán jen do užívání.“

„Padající kapky hloubí kámen.“

„Život si nekoupí nikdo, však užívat ho může každý.“

„Člověka zkoumej v hodině zkoušky, v neštěstí jeho povahu nejlépe poznáš, tehdy mu ze srdce uklouzne upřímné slovo, škraboška spadne a tvář se ukáže nahá.“

„Člověk zvlášť zuřivě dupe po tom, čeho se bojí.“


„Smrt tedy ničím není a nás se netýká v ničem, protože podstata duše je smrtelná zřejmě.“

„Uvědom si, že celý čas, po který jsme neexistovali, i když to byla věčnost, jako by pro nás nebyl.“

„Vynález pozdější zničí vynález předchozí a vytlačí jej z lidské obliby.“

„Život je k užitku všem, leč nikomu trvalým statkem.“


„Nic se nemůže zrodit z ničeho.“

„Maličkost dovede nastavit veliké věci zrcadlo leckdy a přivést na stopu pravdy.“

„Žádná věc se tudíž nevrací vniveč: jen v prvotní částice všecko se rozpadem vrací.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .