Velleius Paterculus Gaius citáty

Velleius Paterculus Gaius foto

4   16

Velleius Paterculus Gaius

Datum narození: 19 př. n. l.
Datum úmrtí: 31 n. l.

Velleius Paterculus byl římský historik a úředník.

Velleius Paterculus byl svědkem Tiberiových tažení v Germánii a Panonii, kterých se zúčastnil jako legát, později byl kvestorem a praetorem. Sepsal Římské dějiny ve dvou knihách, které se z větší části dochovaly . V díle popsal nejdůležitější události starověkého světa, a to od trójské války až do chvíle napsání, přičemž vyzdvihoval význam jednotlivých osobností, zejména Tiberia.

Český překlad díla Historia Romana je obsažen v knize Dvojí pohled na římské dějiny.


„Tomu, co vyniká, se nikdy nevyhýbá závist.“

„Velký majetek vždycky doprovází pochlebování.“


„Bůh obvykle tomu, jehož osud chce změnit, překazí jeho záměry.“

„Dřív se má člověk starat o čisté svědomí než o dobrou pověst.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .