Velleius Paterculus Gaius citáty

Velleius Paterculus Gaiusfoto

4  17

Velleius Paterculus Gaius

Datum narození:19 př. n. l.
Datum úmrtí:31 n. l.

Velleius Paterculus byl římský historik a úředník.

Velleius Paterculus byl svědkem Tiberiových tažení v Germánii a Panonii, kterých se zúčastnil jako legát, později byl kvestorem a praetorem. Sepsal Římské dějiny ve dvou knihách, které se z větší části dochovaly . V díle popsal nejdůležitější události starověkého světa, a to od trójské války až do chvíle napsání, přičemž vyzdvihoval význam jednotlivých osobností, zejména Tiberia.

Český překlad díla Historia Romana je obsažen v knize Dvojí pohled na římské dějiny.

Citáty Velleius Paterculus Gaius


Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .