Victor Hugo citáty strana 2


„Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.“

„Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.“


„Nastane den, kdy se válka mezi Paříží a Londýnem, Petrohradem a Berlínem, Vídní a Turínem stane stejně absurdní a nemožnou, jako je dnes představa války mezi Rouenem a Amiensem, mezi Bostonem a Filadelfií. Nastane den, kdy ty, Francie, ty, Rusko, ty, Itálie, ty, Anglie, ty, Německo, vy všechny národy kontinentu, aniž byste ztratily své individuální přednosti a nádhernou osobitost, budete úzce sloučeny v rámci nadřazené jednotky a vytvoříte Evropské bratrství, stejně jako Normandie, Bretaň, Burgundsko, Lotrinsko, Alsasko a všechny naše provincie jsou spojeny ve Francii. Nastane doba, kdy jediným bitevním polem budou trhy otevřené obchodům a mysli otevřené nápadům. Nastane den, kdy kulky a bomby nahradí volební hlasy, všeobecné volební právo pro všechny občany, uznávaná arbitráž velkého svrchovaného senátu, který bude Evropě tím, čím je tento parlament Anglii, tato sněmovna Německu, tento zákonodárný sněm Francii. Nastane doba, kdy budeme vystavovat děla v muzeích, jako dnes vystavujeme mučící nástroje a divíme se, že takové věci byly kdy možné. – Zahajovací projev třetího mezinárodního mírového kongresu v Paříži, 21. srpna 1849“

„Kdo čte, ten myslí, kdo myslí, ten uvažuje.“

„Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše.“

„Knihy, jsou klidní a spolehliví přátelé.“

„Jdi s tím, kdo tě má rád.“

„Slovo má lehkost větru a sílu hromů.“


„Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.“

„Nejvznešenější hymnus, jaký můžeme slyšet na této zemi, je švitoření lidské duše na rtech dítěte.“

„Žádný meč nemá jen jedno ostří, každý má dvě: kdo jedním zraňuje, druhým raní sám sebe.“

„Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek.“


„Láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.“

„Láska je mocnější než zapomenutí.“

„Láska je jako sen: sladká a prchavá. Nejprve rozpálí ti srdce do žhava a pak tě pohřbí v tůni chladné.“

„Je třeba upevňovat sílu těla, abychom udrželi sílu ducha.“

Zobrazeno 17-32 citátů z celkem 75 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .