„K výchově patří i příklad.“

Johannes Robert Becher foto
Johannes Robert Becher6
německý politik 1891 - 1958
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein foto
Immanuel Kant foto
Reklama
Charles Darwin foto
Jan Masaryk foto
Claude Adrien Helvétius foto

„Výchova nás dělá takovými, jací jsme.“

—  Claude Adrien Helvétius francouzský filozof 1715 - 1771
Source: Maminka 10/2007

 Columella foto
Alfred North Whitehead foto

„Výchova je nabývání umění využívat vědomostí.“

—  Alfred North Whitehead anglický matematik a filozof 1861 - 1947
The Aims of Education, 1929

Joseph Joubert foto

„Pořádek je základem výchovy.“

—  Joseph Joubert francouzsky moralista a esejista 1754 - 1824

Jared Leto foto
Benjamin Franklin foto

„Dobrý příklad je nejlepším kázáním“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Claudius Claudianus foto
Claudius Claudianus foto
Ralph Venning foto

„Můžeme zavdat příčinu hříchům jiných lidí svým příkladem, a čím je příklad význačnější, tím je nakažlivější. Významní lidé nemohou hřešit v malém měřítku, protože jsou příklady; hříchy velitelů velí; hříchy vládců vládnou; hříchy učitelů učí.“

—  Ralph Venning ministr anglicky 1621 - 1673
(en) We may occasion other man’s sins by example, and the more eminent the example, the more infectious it is. Great men cannot sin at a low rate because they are examples; the sins of commanders are commanding sins; the sins of rulers are ruling sins; the sins of teachers are teaching sins. Source: COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. Reprinted 2007. ISBN 08-515-1249-6. S. 96 (anglicky).

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“