„Podstatou výchovy je to, že je zbožná. Prosím pěkně, co je zbožná výchova? Zbožná výchova je výchova, která vštěpuje povinnost a důstojnost.“

Originál

The essence of education is that it be religious. Pray, what is religious education? A religious education is an education which inculcates duty and reverence.

1920s, The Aims of Education (1929)
Kontext: The essence of education is that it be religious. Pray, what is religious education? A religious education is an education which inculcates duty and reverence. Duty arises from our potential control over the course of events. Where attainable knowledge could have changed the issue, ignorance has the guilt of vice. And the foundation of reverence is this perception, that the present holds within itself the complete sum of existence, backwards and forwards, that whole amplitude of time, which is eternity.

Upravil KarolinaS, Brouty. Poslední aktualizace 30. září 2020. Historie
Alfred North Whitehead foto
Alfred North Whitehead27
anglický matematik a filozof 1861 - 1947

Podobné citáty

Hannah Arendt foto

„Cílem totalitní výchovy nikdy nebylo vštěpovat přesvědčení, ale zničit schopnost si nějaké utvořit.“

—  Hannah Arendt židovsko-americká politická teoretička 1906 - 1975

Zdroj: ARENDTOVÁ, Hannah. Původ totalitarismu I-III. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1996. 679 s. ISBN 80-86005-13-5. s. 631

Albert Einstein foto
Immanuel Kant foto
Emil Filla foto

„Frustrace by měla být součástí výchovy.“

—  Julie Dobrovolná

https://video.aktualne.cz/dvtv/neni-to-valka-frustrace-by-mela-byt-soucasti-vychovy-mini-ve/r~e979d5f6769f11ea95caac1f6b220ee8/

Joseph Joubert foto

„Pořádek je základem výchovy.“

—  Joseph Joubert francouzsky moralista a esejista 1754 - 1824

Johannes Robert Becher foto
Claude Adrien Helvétius foto

„Výchova nás dělá takovými, jací jsme.“

—  Claude Adrien Helvétius francouzský filozof 1715 - 1771

Zdroj: Maminka 10/2007

Jan Masaryk foto
Charles Darwin foto
Crispus Caius Sallustius foto
Pythagoras foto

„Úlohou výchovy je probudit v člověku génia.“

—  Pythagoras starověký řecký matematik a filozof -585 - -495 př. n. l.

Columella foto

„Nejen přirozenost, ale také výchova utváří povahu.“

—  Columella římský spisovatel 4 - 70

Originál: (la) NON NATURA TANTUM, SED ETIAM DISCIPLINA MORES FACIT

Alfred North Whitehead foto

„Výchova je nabývání umění využívat vědomostí.“

—  Alfred North Whitehead anglický matematik a filozof 1861 - 1947

The Aims of Education, 1929

Jean Jacques Rousseau foto

„Rostliny formujeme pěstováním lidí výchovou.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 6

Herbert George Wells foto
Zdeněk Matějček foto

„Porozumět výchově znamená porozumět vztahu mezi vychovatelem a dítětem.“

—  Zdeněk Matějček český psycholog 1922 - 2004

Zdroj: [Vaníčková, Eva, 2004, Tělesné tresty dětí: Definice - popis - následky, Grada Publishing a.s., 20, 8024761580]

Karel Čapek foto
Žarko Petan foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“