Alfred North Whitehead citáty

Alfred North Whitehead foto

16   9

Alfred North Whitehead

Datum narození: 15. únor 1861
Datum úmrtí: 30. prosinec 1947

Alfred North Whitehead byl filosof, fyzik a matematik, který se zabýval logikou, matematikou, filosofií vědy a metafyzikou. Teprve v druhé polovině 20. století začal být uznáván jako jeden z nejvýznamnějších anglo-amerických filosofů.

Citáty Alfred North Whitehead


„Výchova je nabývání umění využívat vědomostí.The Aims of Education“ 1929

„Sny velkých snílků nejenže docházejí naplnění, ale stávají se ještě většími.“


„Je nutné přiznat, že určitý stupeň nestability je už s civilizací neslučitelný. Celkem vzato však velké éry lidstva byly érami nestability.“

„Není běžnějšího omylu než věřit, že když provedeme dlouhé a přesné matematické výpočty, je pak aplikace výsledku na nějaký fakt v přírodě absolutně jistá.“

„Sebedůvěra učených lidí je komickou tragédií dneška.“

„Obecná definice civilizace: civilizovaná společnost vykazuje pět kvalit pravdy, krásy, dobrodružství, umění a míru.The Adventures of Ideas, kap. 19.“

„Nejlepší obecná charakteristika evropské filosofické tradice je, že je to řada poznámek k Platonovi.Process and Reality, II.1.1.“

„Angličané nikdy nic neruší. Dávají to k ledu.Dialogues, 19.1.1945“


„Nepůjdu tak daleko, abych řekl, že zabývat se historií myšlení bez důkladného studia matematických idejí jednotlivých epoch je jako vynechat Hamleta ze hry, která je podle něho nazvána. To by bylo přespříliš. Ale jistě by bylo analogické vynechat postavu Ofélie. Takové přirovnání je obzvláště přesné, vždyť Ofélie je pro hru dosti podstatná, je půvabná – a poněkud bláznivá. Řekněme, že posedlost matematikou je posvátným šílenstvím lidského ducha, útočištěm před naléhavými požadavky každodenního dění.“

„Náboženství je loajalita ke světu.“

„Podstatou výchovy je být náboženská, to jest vštěpovat povinnost a úctu. Povinnost plyne z naší schopnosti řídit běh věcí. Kdy by dostupné vědění mohlo něco změnit, je nevědomost neřestí. A základem úcty je vědomí, že přítomnost v sobě zahrnuje úplný souhrn jsoucího, nazpět i dopředu, tu celou amplitudu času, to jest věčnost.The Aims of Education“ 1929

„Všechny učebnice a proslovy slavných lidí opakují hluboce mylnou banalitu, že bychom měli pěstovat zvyk přemýšlet o tom, co děláme. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Pokrok civilizace spočívá v tom, jak přibývá důležitých činností, jež můžeme dělat aniž bychom na ně mysleli.An Introduction to Mathematics, kap. 5.“


„Asi nejhlouběji lze definovat mládí jako život ještě nedotčený tragédií.Adventures of Ideas, kap. 20.“

„Posláním vědy je hledat ta nejjednodušší vysvětlení složitých skutečností. Snadno podléháme omylu, že skutečnosti jsou jednoduché, protože jednoduchost je to, co hledáme. Vůdčím mottem každého filosofa přírody by tedy mělo být „Hledej jednoduchost – a nedůvěřuj jí“.The Concept of Nature“ 1926

„Kultura je v nejlepším rozkvětu dokud nezačne analyzovat sebe samu.Dialogues, 17.8.1941“

„Náboženství je loajalita ke světu.Religion in the Making, kap. II.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .