„Krása a vědění bývají ve světě jen zřídkakdy spojeny.“

Poslední aktualizace 5. června 2021. Historie
Thomas Mann foto
Thomas Mann36
německý spisovatel a laureát Nobelovy ceny 1875 - 1955

Podobné citáty

Hans Christian Andersen foto
Marcus Tullius Cicero foto
Citát „Ženy přikládají větší důležitost své kráse než své inteligenci, poněvadž muži bývají mnohdy hloupí, ale zřídka kdy slepí.“
Henry De Montherlant foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto

„Krása … spasí svět.“

—  Fjodor Michajlovič Dostojevskij ruský spisovatel 1821 - 1881

Připisované

Ralph Waldo Emerson foto
Carl Gustav Jung foto
Bahá'u'lláh foto
Laco Novomeský foto

„Bloudíme dále labyrintem bolesti, pro všechny krásy světa zakleté.“

—  Laco Novomeský československý člen Slovenské Národní Rady, člen československého Národního shromáždění, básník, novinář a politik slov… 1904 - 1976

Originál: (sk) Blúdime ďalej labyrintom bolesti, pre všetky krásy sveta zakliate.
Zdroj: L. Novomeský, Romboid

Sri Chinmoy foto
Carl Sandburg foto

„Zřídkakdy v dějinách lidstva přijde na svět muž, který je zároveň ocel i samet, tvrdý jako skála a jemný jako vznášející se mlha, jenž skrývá v srdci a mozku paradox strašlivé bouře a nevýslovně dokonalého duševního klidu.
1959 o Abrahamu Lincolnovi“

—  Carl Sandburg americký spisovatel a editor 1878 - 1967

Zdroj: [Ecce Homo - Abraham Lincoln, rozhlas.cz, 2005-04-13, 2013-02-09, http://m.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/ecce-homo-abraham-lincoln--165026]

Džaváharlál Néhrú foto
Jan Neruda foto
Josef Čapek foto
Jan Neruda foto

„Při překonávání hranic našich schopností, při dosahování nejzazších mezí lidského světa, jsme teprve poznali něco z jeho skutečné krásy.“

—  Maurice Herzog francouzský horolezec a politik 1919 - 2012

Originál: (en) In overstepping our limitations, in touching the extreme boundaries of man’s world, we have come to know something of its true splendor.
Zdroj: [January 15: The Mountaineer, jewishcurrents.org, 2014-01-14, 2014-01-17, http://jewishcurrents.org/january-15-mountaineer-24432]

Související témata