„Pomlouvat znamená zlovolně připisovat tomu druhému skutky, jichž se nedopustil, neboť k tomu až dosud neměl dost odvahy ani příležitosti.“

Poslední aktualizace 17. ledna 2016. Historie
Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce79
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1914
Upravit

Podobné citáty

Helen Rowland foto
Charles Spurgeon foto

„Měli bychom se modlit, jsme-li v náladě na modlitbu, neboť by bylo hříchem zanedbat takovou krásnou příležitost. Měli bychom se modlit, i když nejsme v patřičné náladě, neboť by bylo nebezpečné setrvávat v takovém nezdravém stavu.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) We should pray when we are in a praying mood, for it would be sinful to neglect so fair an opportunity. We should pray when we are not in a proper mood, for it would be dangerous to remain in so unhealthy a condition.
Zdroj: [Klug, Ron, Bible Readings on Prayer, Augsburg, 1986, 111, 88, 0806621893, angličtina]

Stephen King foto
John Fitzgerald Kennedy foto
William Shakespeare foto

„Odvaha roste s příležitostí.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Albert Camus foto
Seneca foto
Edward Morgan Forster foto
Andrzej Sapkowski foto
Karl Barth foto

„Těšit se znamená hledat příležitost odvděčit se.“

—  Karl Barth švýcarský protestantský teolog 1886 - 1968

Originál: (en) Sich freuen heißt: ausschauen nach herbeikommenden Gelegenheiten zur Dankbarkeit.
Zdroj: Bd. Die Lehre von der Schöpfung, str. 431

Gabriel Laub foto
T.I. foto
Andrzej Sapkowski foto
Terry Goodkind foto
Patricie Holečková foto
Petr Mach (1975) foto
Paulo Coelho foto
Paulo Coelho foto
Paul Hindemith foto

„Skladatel by dnes měl psát jen tehdy, když ví, pro jakou příležitost píše.“

—  Paul Hindemith německo-americký skladatel, houslista, učitel a dirigent 1895 - 1963

Zdroj: [Hrčková, Naďa, 2007, Dějiny hudby, Ikar, 205, 80-249-0808-5]

Související témata