Walt Whitman citáty

Walt Whitman foto

11   54

Walt Whitman

Datum narození: 31. květen 1819
Datum úmrtí: 26. březen 1892

Walt Whitman [witmen] byl americký spisovatel, básník a novinář; jeden ze zakladatelů moderní americké poezie, průkopník civilismu.


„Každou lidskou chybu je možno odpustit, jen nelidskost ne.“

„Jsem rozporuplný. Jsem rozmanitý. Mám mnoho podob.“


„Ani já, ani nikdo jiný nemůže jít tou cestou za tebe. Musíš po ní jít sám.“

„Chybím ti někde, hledej mě jinde.
Někde se zastavím a počkám na tebe.“

„Nesmíte být příliš přesní či vědečtí, jde-li o ptáky a stromy a květiny.“ Příkladné dny

„Aby existovali velcí básníci, musí existovat velcí čtenáři.“

„Když někdy jsem s člověkem, kterého rád mám, vyvře mi vztek strachy, že plýtvám neopětovanou láskou, / dnes však si myslím, není neopětované lásky, mzda přijde tak či onak / (já žhavě miloval jednoho člověka a má láska nebyla opětována, / však z toho jsem napsal zde ty písně).“

„Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí. Bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím.“


„Copak jste se poučili jen od těch, kdo vás obdivovali, byli k vám milí a uhýbali vám z cesty? Copak jste se obrovsky nepoučili právě od těch, kdo vás zavrhli, postavili se vám nebo se s vámi hádali, kdo má uhnout?!“

„Mít odvahu to znamená přitakat životu.“

„Básník je verbíř. Jde vpřed a tluče na buben.“

„Whatever satisfies the soul is truth.“


„Be curious, not judgmental.“

„Resist much, obey little.“ Leaves of Grass

„What is that you express in your eyes? It seems to me more than all the print I have read in my life.“

„This is what you shall do; Love the earth and sun and the animals, despise riches, give alms to every one that asks, stand up for the stupid and crazy, devote your income and labor to others, hate tyrants, argue not concerning God, have patience and indulgence toward the people, take off your hat to nothing known or unknown or to any man or number of men, go freely with powerful uneducated persons and with the young and with the mothers of families, read these leaves in the open air every season of every year of your life, re-examine all you have been told at school or church or in any book, dismiss whatever insults your own soul, and your very flesh shall be a great poem and have the richest fluency not only in its words but in the silent lines of its lips and face and between the lashes of your eyes and in every motion and joint of your body.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .