„Vidíme často, že vítěz je přemožen tím, koho přemohl.“

Témata
vítěz
Cato starší foto
Cato starší44
-234 - -149 př. n. l.

Podobné citáty

Publilius Syrus foto
Jan Hus foto

„Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemožen pravdu mluvě než vítěziti lha.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: rekomendace inceptora Jana 1412; cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.202

Marie von Ebner-Eschenbach foto
Sylvester Stallone foto
Darren O'Shaughnessey foto
Simone de Beauvoir foto

„Ženy nemilují hrdiny, milují vítěze.“

—  Simone de Beauvoir francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka 1908 - 1986

Curzio Malaparte foto
Claude Debussy foto
Friedrich Nietzsche foto

„Žádný vítěz nevěří v náhodu.“

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Adolf Hitler foto

„Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu.“

—  Adolf Hitler nacistický diktátor, německý politik 1889 - 1945

Přisuzované

Rick Setzer foto

„Rád bych byl alespoň jedinkrát na straně vítěze.“

—  Roger Zelazny americký spekulativní prozaik 1937 - 1995

Princ Chaosu

Dušan Radovič foto
Démokritos foto

„Svár v obci je zlem pro obě strany, neboť i vítěze i poražené stíhá stejná zkáza.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Orison Swett Marden foto
Charles Bukowski foto
Jaroslav Durych foto

„Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy.“

—  Jaroslav Durych český básník, dramatik, esejista, lékař, náboženský spisovatel, publicista, překladatel, romanopisec, spisovatel a spis… 1886 - 1962

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x