Jaroslav Durych citáty

Jaroslav Durych foto

7   82

Jaroslav Durych

Datum narození: 2. prosinec 1886
Datum úmrtí: 7. duben 1962

Plukovník Jaroslav Durych byl český vojenský lékař a katolický prozaik, básník, dramatik a publicista, který měl výrazný vliv na rozvoj českého katolicismu v 1. polovině 20. století.


„Milostné sliby nemají delší trvání než kruhy způsobené vážkou na hladině rybníka.“

„Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty.“


„Žena se nemá muži vnucovat, nýbrž jen pozvolna nabízet.“

„Láska nám nabízí košík slastí a celou nůši strastí.“

„Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy.“

„Vůle drží spíše nás, než my ji.“

„Kořen mých omylů a chyb tkvěl v jakési myšlenkové svévoli, která mi zkreslovala obraz duše národa… Dokonce jsem považoval duši národa za něco, nač mám jakési spolumajetnické právo, a chtěl jsem toto domnělé právo rozšiřovat na úkor druhých. A bylo třeba dlouhé doby trpkých zkoušek, abych poznal, jaká to byla pošetilost… Přeji si, aby můj příklad byl poučením pro všechny, kteří chtějí předbíhat úradky Boží.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .