„…. přepadl mě onen rozjařený pocit jako z jiného světa, který někdy zakouším, když vstupuji do sféry života někoho jiného, pocit (který se na chvilku jeví jako zcela reálná možnost), že změním své banální návyky a začnu žít právě takhle, pocit, který se vždycky rozplyne hned další ráno, když se probudím do starých známých neměnných kulis svého vlastního života.“

Nicole Krauss foto
Nicole Krauss13
americká spisovatelka 1974

Podobné citáty

Marcel Proust foto
Gabriel Chevalier foto
Aulus Persius Flaccus foto

„Je snad svobodný někdo jiný, než komu je možno život si zařídit po svém?“

—  Aulus Persius Flaccus starověký latinský básník 34 - 62

Originál: (la) AN QUISQUAM EST ALIUS LIBER, NISI DUCERE VITAM CUI LICET UT VOLUIT?

Karel Čapek foto
Wolfgang Amadeus Mozart foto
Zdeněk Vrbík foto
Iva Pazderková foto
Charles Baudelaire foto
Albert Einstein foto
Robert Greene foto

„Kocovina vám může dát pocit jiné reality. A možná je život jedna velká kocovina.“

—  Dermot Healy spisovatel 1947 - 2014

Originál: [(en) Hangovers can give you that feeling of an altered reality. And maybe life is one big hangover.]
Zdroj: [Dermot Healy: 'I try to stay out of it and let the reader take over', guardian.co.uk, 2011-04-03, 2011-06-04, http://www.guardian.co.uk/books/2011/apr/03/dermot-healy-interview-long-time]

Fernando Pessoa foto
Jim Morrison foto
Rudolf Unger foto
Citát „Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život za smrt. Kdo ví?“
Euripidés foto

„Když jsi dokázal dát tak působivý hudební výraz pocitu samoty, bezvýchodnosti a nesmyslnosti života, jak je možné, že ses dosud neoběsil?“

—  Václav Felix český skladatel, sbormistr, pedagog a muzikolog 1928 - 2008

Janu Klusákovi
Zdroj: [Hrčková, Naďa, 2007, Dějiny hudby, Ikar, 502, 978-80-249-0978-3]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“