„…. přepadl mě onen rozjařený pocit jako z jiného světa, který někdy zakouším, když vstupuji do sféry života někoho jiného, pocit (který se na chvilku jeví jako zcela reálná možnost), že změním své banální návyky a začnu žít právě takhle, pocit, který se vždycky rozplyne hned další ráno, když se probudím do starých známých neměnných kulis svého vlastního života.“

Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie

Podobné citáty

Aulus Persius Flaccus foto

„Je snad svobodný někdo jiný, než komu je možno život si zařídit po svém?“

—  Aulus Persius Flaccus starověký latinský básník 34 - 62

Originál: (la) AN QUISQUAM EST ALIUS LIBER, NISI DUCERE VITAM CUI LICET UT VOLUIT?

Karel Čapek foto
Wolfgang Amadeus Mozart foto
Zdeněk Vrbík foto
Iva Pazderková foto
Charles Baudelaire foto
Albert Einstein foto
Robert Greene foto

„Kocovina vám může dát pocit jiné reality. A možná je život jedna velká kocovina.“

—  Dermot Healy spisovatel 1947 - 2014

Originál: [(en) Hangovers can give you that feeling of an altered reality. And maybe life is one big hangover.]
Zdroj: [Dermot Healy: 'I try to stay out of it and let the reader take over', guardian.co.uk, 2011-04-03, 2011-06-04, http://www.guardian.co.uk/books/2011/apr/03/dermot-healy-interview-long-time]

Fernando Pessoa foto
Jim Morrison foto
Citát „Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život za smrt. Kdo ví?“
Euripidés foto

„Neměl jsem proti nim nic, neudělali mi nic špatného, tak jako jiní lidé činili po celý můj život. Možná právě za ně museli zaplatit.“

—  Perry Smith bývalý trestanec odsouzený za vraždu 1928 - 1965

Originál: (en) I didn't have anything against them, and they never did anything wrong to me--the way other people have all my life. Maybe they're just the ones who had to pay for it.
Zdroj: [Truman, Capote, 1987, Truman Capote: Conversations, Univ. Press of Mississippi, 55, 9780878052752]

„Když jsi dokázal dát tak působivý hudební výraz pocitu samoty, bezvýchodnosti a nesmyslnosti života, jak je možné, že ses dosud neoběsil?“

—  Václav Felix český skladatel, sbormistr, pedagog a muzikolog 1928 - 2008

Janu Klusákovi
Zdroj: [Hrčková, Naďa, 2007, Dějiny hudby, Ikar, 502, 978-80-249-0978-3]

Související témata