George Gordon Byron citáty

George Gordon Byron foto

53   1267

George Gordon Byron

Datum narození: 22. leden 1788
Datum úmrtí: 19. duben 1824
Další jména: Lord Byron

George Gordon Noel Byron byl 6. baron Byron z Rochdale, anglický básník, filhelén a přední představitel romantismu. Mezi jeho nejznámější díla patří Childe Haroldova pouť a satirický veršovaný román Don Juan, který zůstal nedokončený. Je považován za jednoho z největších evropských básníků.

Citáty George Gordon Byron


„Přátelství je láska bez křídel.“

„Láska se rodí z maličkostí, z nichž žije a pro ně umírá.“


„Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku.“

„Buď vždy veselý - to je nejlepší medicína. Veselost je filozofie příliš málo pěstovaná. Je sluneční stranou života.“

„Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet.“

„Musím teď spát.“

„Člověk by měl dosáhnout výše, než jsou jeho možnosti, protože k čemu by pak bylo nebe?“

„V lásce se střídá radost i bolest.“


„Ne nápis na hrob, chlubný jako páv, jen moje jméno buď můj epitaf“

„Mužova láska a jeho život nejsou totéž; ženina láska je její celá existence.“

„Pomsta je sladká - zvláště pro ženu.“

„Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky?“


„Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich.“

„Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských vad.“

„To, co nás činí v lásce šťastnými, je nešťastná láska.“

„Chudoba je utrpení; ale možná, že je lepší dát jí přednost před hloupými zábavami takzvaných vyšších tříd, zábavami, v nichž není ani smysl ani srdce.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .