George Gordon Byron citáty

George Gordon Byron foto

53   1227

George Gordon Byron

Datum narození: 22. leden 1788
Datum úmrtí: 19. duben 1824
Další jména: Lord Byron

George Gordon Noel Byron byl 6. baron Byron z Rochdale, anglický básník, filhelén a přední představitel romantismu. Mezi jeho nejznámější díla patří Childe Haroldova pouť a satirický veršovaný román Don Juan, který zůstal nedokončený. Je považován za jednoho z největších evropských básníků.


„Láska se rodí z maličkostí, z nichž žije a pro ně umírá.“

„Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich.“


„Mně rozkoší je neproniklý les a v slastném nadšení se tovaryší má duše s osamnělým břehem kdes, kde z hloubi moře hudbu věčna slyším. Mám lásku k lidem, k přírodě však vyšší.“

„Chudoba je utrpení; ale možná, že je lepší dát jí přednost před hloupými zábavami takzvaných vyšších tříd, zábavami, v nichž není ani smysl ani srdce.“

„Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky?“

„Jen málokdo dokáže zvážit vinu bližních bez toho, aby misku vah nepřitlačil prstem.“

„Pomsta je sladká - zvláště pro ženu.“

„Přátelství je láska bez křídel.“


„Ne nápis na hrob, chlubný jako páv, jen moje jméno buď můj epitaf“

„Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských vad.“

„Mužova láska a jeho život nejsou totéž; ženina láska je její celá existence.“

„Nikde nevidím nikoho, kdo by si manželstvím polepšil. Všichni moji ženatí vrstevníci jsou plešatí a nespokojení.“


„Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína.“

„Musíme nejprve věřit ve vyšší typ lidství, v krásu a dobro, abychom mohli milovat.“

„Noc ukazuje hvězdy a ženy v lepším světle.“

„Láska je přátelství s křídly, přátelství láska bez nich.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .