„Dneska se v Kanadě říká, že obdiv k ženské kráse je nespravedlivý vůči ženám, které krásné nejsou. To je pravda, ale život není nikdy spravedlivý.“

Josef Škvorecký foto
Josef Škvorecký20
český humorista 1924 - 2012

Podobné citáty

Citát „Život není spravedlivý. Nikdy nebyl a nikdy nebude.“
William Goldman foto

„Život není spravedlivý. Nikdy nebyl a nikdy nebude.“

—  William Goldman americký spisovatel, scenárista a dramatik 1931 - 2018

Jiddu Krišnamurtí foto
Oscar Wilde foto
Boris Leonidovič Pasternak foto
Aristoteles foto
Démokritos foto

„Spravedlivá láska je toužiti bez chtíče po krásných lidech.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Simone de Beauvoir foto

„Pravda může být nespravedlivá.“

—  Simone de Beauvoir francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka 1908 - 1986

Ambrose Bierce foto
Bill Gates foto
Epikúros ze Samu foto
Platón foto
Gabriel Laub foto
Anatole France foto
Citát „Spravedlivost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen.“
Arthur Schopenhauer foto
Oscar Wilde foto
Vladimír Vondráček foto
Edmund Halley foto

„Až se roku 1758 kometa vrátí, nebude spravedlivé zapírat, že to byl Angličan, který tuto pravdu poprvé vyslovil.“

—  Edmund Halley anglický astronom, geofyzik, matematik, meteorolog a fyzik 1656 - 1742

Zdroj: [Hoffmannová, Eva, 2002, Čtení o slavných přírodovědcích, Knihkupectví U podléšky, Božkov, 41, 80-902961-2-2]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x