„Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer61
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 - 1965

Podobné citáty

Stephen Covey foto

„Nejsem produktem prostředí, v němž žiji. Jsem výsledkem svých rozhodnutí.“

—  Stephen Covey americký pedagog, autor, podnikatel a motivační řečník 1932 - 2012

Jiří Stránský foto
Axel Munthe foto
Otto František Babler foto
Citát „Hlavní město je to, v němž žiješ.“
Giacomo Leopardi foto
Apchisit Vedžadžíva foto

„Starý model, v němž byla Asie závislá na spotřebě Západu, už nám k ničemu není, protože my směřujeme do budoucnosti.“

—  Apchisit Vedžadžíva thajský politik 1964

Zdroj: [Spencerová, Tereza, Asijské země bojují o vliv ve své budoucí unii, literarky.cz, 2009-10-27, 2011-02-21, http://www.literarky.cz/slideshow/1527-asijske-zem-bojuji-o-vliv-ve-sve-budouci-unii]

Michel De Montaigne foto

„Choreografie je nezávislá forma myšlení a výrazu, zahrnující mnohem více než hudební inspiraci. Dávám přednost choreografickému postupu, který poskytuje tanečníkům jistý prostor, v němž se mohou plně vyjádřit a projevit svou osobnost.“

—  Emanuel Gat 1969

Zdroj: [Balet ND uvedl první premiéru pod novým šéfem, denik.cz, 2017-10-20, 2017-10-23, https://www.denik.cz/hudba/balet-nd-uvedl-prvni-premieru-pod-novym-sefem-20171020.html]

Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie foto

„Chci žít ve světě, v němž muži a ženy jsou šťastnější, kde jsou ženy skutečně rovny.“

—  Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie nigérijská spisovatelka 1977

Originál: (de) Ich möch­te in ei­ner Welt le­ben, in der Män­ner und Frau­en glück­li­cher sind, in der sie wirk­lich gleich­be­rech­tigt sind.
Zdroj: [Glückliches Schweden, spiegel, 2/2016, 2016-09-11, https://magazin.spiegel.de/SP/2016/2/141171636/index.html?utm_source=spon&utm_campaign=centerpage]

Deon Meyer foto
Albert Schweitzer foto
Josef Škvorecký foto
Oscar Wilde foto
Citát „Nejztracenější den našeho života je ten, v němž jsme se nezasmáli.“
Nicolas Chamfort foto
Citát „Přátelství je vztah, v němž je všechno tak samozřejmé, že se nemusí nic vysvětlovat.“
William Wilberforce foto

„Nechť tedy ten, kdo chce být vpravdě křesťanem, ostříhá své cesty a srdce s neutuchající obezřetností. Nechť usiluje se učit, jak od lidí, tak z knih, zvláště z životů významných křesťanů, jaké prostředky byly shledány nejúčinnějšími pro vítězství nad každou jednotlivou neřestí a pro zušlechtění každého odvětví svatosti.“

—  William Wilberforce anglický politik 1759 - 1833

Originál: (en) Let him then, who would be indeed a Christian, watch over his ways and over his heart with unceasing circumspection. Let him endeavour to learn, both from men and books, particularly from the lives of eminent Christians, what methods have been actually found most effectual for the conquest of every particular vice, and for improvement in every branch of holiness.
Zdroj: Ibid., s. 476

Související témata