„Dopouštět se velkých chyb beztrestně - to je to, co umožňuje intelekt.“

—  Voltaire

Voltaire foto
Voltaire119
francouzský spisovatel a filozof 1694 - 1778

Podobné citáty

John Locke foto
Vincent Van Gogh foto
Edward Gibbon foto
Ralph Smart foto
Jaromír John foto
Jan Viklef foto

„Viklef rád opakoval slova sv. Augustina: „Kdykoliv mne zpěv uchvátí více než to, co je zpíváno, pokaždé poznávám, že se dopouštím těžké chyby."“

—  Jan Viklef anglický teolog a disident v římsko-katolické církvi

Zdroj: MAUROIS, André. Historie Anglie. Svazek I. Přeložil Svatopluk Kadlec. Praha: Julius Albert, 1945, 355 s. [Viz str. 223.]

Seneca foto
Lao-c' foto
Chaim Weizmann foto

„Herzl se dopustil velkých chyb, ale měl pohled orla a byl velkou silou.“

—  Chaim Weizmann sionistický vůdce, první prezident Izraele 1874 - 1952

po smrti Theodora Herzla v dopise své snoubence
Zdroj: Dějiny Státu Izrael. s. 79.

Endre Ady foto
Charles Péguy foto

„Velká filosofie není filosofie bez chyb, ale beze strachu.“

—  Charles Péguy francouzský básník, esejista a editor 1873 - 1914

Zdroj: Cahiers de la Quinzaine (1914).

Patricie Holečková foto

„Velký rozdíl mezi těmi, kteří jsou úspěšní, a těmi, kteří nejsou, je to, že úspěšní lidé se učí ze svých chyb a omylů druhých.“

—  John Templeton britský akciový investor, obchodník a filantrop 1912 - 2008

Originál: (en) The big difference between those who are successful and those who are not is that successful people learn from their mistakes and the mistakes of others.

Marcus Tullius Cicero foto
Benjamin Disraeli foto

„Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé.“

—  Benjamin Disraeli britský konzervativní politik, spisovatel, aristokrat a premiér 1804 - 1881

August Strindberg foto

„S láskou se beztrestně nežertuje.“

—  August Strindberg švédský dramatik, prozaik, básník, esejista a malíř 1849 - 1912

Edgar Allan Poe foto

„Nikdo mě nebude dráždit beztrestně.“

—  Edgar Allan Poe, kniha Sud vína amontilladského

Vojenské heslo
Originál: (la) Nemo me impune lacessit.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“