Edward Gibbon citáty

Edward Gibbon foto

9   19

Edward Gibbon

Datum narození: 8. květen 1737
Datum úmrtí: 16. leden 1794
Další jména: Эдвард Гиббон

Edward Gibbon byl jeden z nejvýznamnějších britských historiků. Zabýval se hlavně dějinami Římské říše a jeho hlavní dílo „Úpadek a pád Římské říše“ patří dodnes ke klasickým.


„Nedělám nikdy tu chybu, abych se přel s lidmi, k jejichž názoru nemám žádnou úctu.“

„Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.“


„Historie je trochu víc než jen seznam zločinů, podvodů a neštěstí v rámci lidského druhu.“

„Nikdy se nedopouštím té chyby, abych se hádal s lidmi, jejichž mínění si vůbec nevážím.“

„Nevěřte v ušlechtilý motiv činu, pokud se najít nízký.“

„Každý člověk má dvojí vychování - jedno, jehož se mu dostává od jiných a druhé, důležitější, které si dává sám.“

„Dějiny říší jsou dějinami utrpení. Dějiny vědy jsou dějinami lidské velikosti a lidského štěstí. Přesto však lidé vzpomínají více na své ničitele než na své dobrodince.“

„Jen silný jedinec se nestydí za své slabosti.“


„Stáváme se lepšími, když vítězíme sami nad sebou. Stačí mít zápas a zvítězit v něm.“

„We improve ourselves by victory over our self. There must be contests, and you must win.“

„The winds and waves are always on the side of the ablest navigators.“

„The various modes of worship which prevailed in the Roman world were all considered by the people as equally true; by the philosopher as equally false; and by the magistrate as equally useful.“ The Decline and Fall of the Roman Empire


„The five marks of the Roman decaying culture:

Concern with displaying affluence instead of building wealth;

Obsession with sex and perversions of sex;

Art becomes freakish and sensationalistic instead of creative and original;

Widening disparity between very rich and very poor;

Increased demand to live off the state.“

„Conversation enriches the understanding, but solitude is the school of genius.“

„My early and invincible love of reading--I would not exchange for the treasures of India.“

„I make it a point never to argue with people for whose opinion I have no respect.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .