„Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.“

  Konfucius foto
Konfucius103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 - -478 př. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Jára Cimrman foto
Petr Mach (1975) foto
Reklama
 Aristoteles foto

„Nejpravdivěji se zlobí rozzlobený.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

 Sókratés foto

„Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.“

—  Sókratés klasický řecký filozof -469 - -399 př. n. l.

Herman Melville foto
Reklama
Emanuel Hruška foto
 Šalamoun foto
Albert Einstein foto
Reklama
René Descartes foto
Ivo Štuka foto
Další