„Marketing není nic jiného než civilizovaná forma války, ve které se většina bitev vyhrává slovy, myšlenkami a logickým myšlením.“

Carlo Emery foto
Carlo Emery1
italský entomolog 1848 - 1925
Reklama

Podobné citáty

Sol LeWitt foto
Reklama
Frederick Forsyth foto
 Pythagoras foto
Pamela Gellerová foto
Erich Fromm foto

„Musíme rozlišovat mezi obsahy myšlenkového procesu a logickými kategoriemi použitými myšlením. Zatímco se obsahy našeho bdělého myšlení nepodřizují omezením prostoru a času, mají kategorie logického myšlení prostorově-časovou povahu. Tak například mohu myslet na svého otce a zjistit, že jeho postoj v určité situaci je totožný s mým. Toto zjištění je logicky správné. Jesliže však tvrdím: "Já jsem svým otcem," pak je toto tvrzení "nelogické", protože neodpovídá pojmům fyzikálního světa. Z hlediska prožívání je však ta věta logická, neboť jí vyjadřuji své prožitky totožnosti se svým otcem. Logické myšlenky v bdělém stavu jsou podřízeny logickým kategorím, založeným na speciální formě existence, ve které přistupujeme k realitě v jednání. Ve spící existenci, která se vyznačuje nepřítomností dokonce i potenciálního jednání, se používají kategorie, které se vztahují k prožívání sebe sama. To platí i pro cítění. Jestliže se můj ci v bdělm stavu týká člověka, kterého jsem dvacet let neviděl, jsem si stále vědom faktu, že dotyčný není přítomen. Když o něm však sním, pak ho cítím tak, jako kdyby přítomen byl. Jestliže však říkám "jako kdyby přítomen byl", vyjadřuji tím svůj pocit v pojmech, které odpovídají "bdělému životu". Pro spící existenci neexistuje žádné "jako by"; příslušná osoba je přítomna.“

—  Erich Fromm německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 - 1980
Mýtus, sen a rituál

Niccolo Machiavelli foto
Seth Godin foto
Reklama
Nikolaj Berďajev foto
Gabriel Laub foto
Jean Jacques Rousseau foto
Reklama
Lech Wałęsa foto
Graham Greene foto

„Kacířství je jen jiné slovo pro svobodu myšlení.“

—  Graham Greene anglický spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 - 1991

Další