„Člověk může žít bez naděje, bez přátel, bez knih, dokonce i bez hudby, pokud dovede naslouchat vlastním myšlenkám, zpěvu ptáka pod oknem a vzdálenému hlasu moře.“

Reklama

Podobné citáty

Vladimír Holan foto

„Co je zpěv vědí jen oněmlí ptáci“

—  Vladimír Holan český básník a překladatel 1905 - 1980

Reklama
Paco de Lucía foto

„Odstěhoval jsem se na odlehlé místo doprostřed džungle na Yucatán. Žil jsem sám, kolem jen úžasný zpěv ptáků. Dva roky jsem strávil jen s kytarou a počítačem.“

—  Paco de Lucía španělský hudební skladatel a kytarista 1947 - 2014
(sk) Odsťahoval som sa na odľahlé miesto doprostred džungle na Yucatán. Žil som sám, okolo len úžasný spev vtákov. Dva roky som strávil len s gitarou a počítačom. Source: [Majster flamenca Paco de Lucía podľahol infarktu, kultura.pravda.sk, 2014-02-26, 2014-03-22, http://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/309836-majster-flamenca-paco-de-lucia-podlahol-infarktu/]

Kryštof Kolumbus foto
John Greenleaf Whittier foto

„Od Miriamina osvobozujícího zpěvu a triumfu u Rudého moře, semitská rasa neměla odvážnějšího zpěváka.“

—  John Greenleaf Whittier americký básník a zastáncem zrušení otroctví 1807 - 1892
o Emmě Lazarusové [(fr) Since Miriam sang of deliverance and triumph by the Red Sea, the Semitic race has had no braver singer.] Source: [Schor, Esther H., 2006, Emma Lazarus, Nextbook, 242, angličtina]

Otto František Babler foto
Ilja Grigorjevič Erenburg foto
Giovanni Pierluigi Da Palestrina foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Gabriel Laub foto
Citát „Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.“
Seneca foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Josef Jungmann foto

„Mocí hudby, zpěvu kouzlem krotnou i sápaví lvové.“

—  Josef Jungmann český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel 1773 - 1847

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“