„Koně vidím, ale koňovitost nevidím!“

Upravil Někdo. Poslední aktualizace 25. října 2021. Historie
Témata
kůň
Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof -444 - -365 př. n. l.

Podobné citáty

William Shakespeare foto

„Království za koně!“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Žarko Petan foto

„Království za koně, republiku za auto!“

—  Žarko Petan slovinský spisovatel a režisér 1929 - 2014

„Darovanému zubu na koně nehleď“

—  luksa

Michal Bednařík

„Ze jmen živočišných má akusativ místo nominativu jméno koně a je proto správná shoda jako při femininech: vrané koně klusaly atp. Mluvnice učí nejčastěji, že má býti vraní koně klusali, ale je to umělé.“

—  František Trávníček český československý politik, akademik, esejista, lexikograf, lingvista, profesor, publicista, vysokoškolský pedagog a … 1888 - 1961

Zdroj: Gebauerova Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. Upravil František Trávníček. Vyd. 5. V Praze: Československá grafická Unie, 1936. 479 s. [Viz str. 295.] Srovnej článek Fr. Trávníčka „Koně klusali či klusaly?“, in: Lidové noviny, 20. 8. 1941, s. 7.

Valeriu Butulescu foto
Anatole France foto

„Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně.“

— Neznámý autor

od Pyrenejím k Himalájím

„Chcete po mně husitského koně? Není jich, a proto vám vyhověti nemohu.“

—  Josef Koutňák 1890 - 1962

v dopise Bohumilu Kafkovi při výběru předlohy koně pro jezdeckou sochu Jana Žižky

Source: [Ditrych, Břetislav, Žižova socha, Reflex, 2010, 40, 67]

Alexandr I. Pavlovič foto

„Nechám ho sedět v Moskvě, dokud nesežere vlastního koně.“

—  Alexandr I. Pavlovič císař Ruska 1777 - 1825

odpověď na Napoleonovy snahy o mírové jednání po obsazení Moskvy
Chybí zdroj

Blaise Pascal foto
Valeriu Butulescu foto

Související témata