František Trávníček citáty

8   0

František Trávníček

Datum narození: 17. srpen 1888
Datum úmrtí: 6. červen 1961

Prof. PhDr. František Trávníček byl český a československý slavista, bohemista, profesor českého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně , akademik ČSAV, poúnorový politik Komunistické strany Československa, poslanec Národního shromáždění ČSR a Národního shromáždění ČSSR, jeden z vedoucích proponentů marxistického pojetí jazykovědy v socialistickém Československu.

Citáty František Trávníček


„Cestu ke komunismu ukazuje Čechovi nejskvělejší období našich starších dějin – husitství.“

„Komunismus jako světový názor má jedno podstatné jádro, které může být přitažlivé pro každého intelektuála. Je to jeho vřelý a ústrojný poměr k práci.“


„Mám nad českým jazykem takovou moc, že když to nařídím, tak se od zítřka bude psát piča s tvrdým y.“

„Osvobozeni jsme také od zákeřné choroby genitivu záporového. Rek, jenž zabil saň a vysvobodil princeznu češtinu, jmenuje se František Trávníček. /.../ Čeští autoři, provolejte slávu Františku Trávníčkovi. Už nikdo nenapíše: „Nechtěl bys ještě jednoho zákusku?" -- Pavel Eisner“

„Z bohaté slovní i mluvnické soustavy ruského jazyka přejala obrozující se spisovná čeština značné množství výrazových prostředků, které z ní částečně přešly do celého jazyka.“

„Všechno to, co vykonal pro osvobození obou našich národů ze jha kořistnického kapitalistického řádu, pro udržení a upevnění řádu lidově demokratického, pro jeho rychlý a úspěšný přechod k řádu socialistickému a tím k nové epoše v našem národním a státním vývoji, je výsledek Gottwaldova geniálního ducha, jeho geniálních myšlenek, které nabyly tvůrčí mohutnosti, když byly vtěleny do jazyka.“

„Ze jmen živočišných má akusativ místo nominativu jméno 'koně' a je proto správná shoda jako při femininech: 'vrané koně klusaly' atp. Mluvnice učí nejčastěji, že má býti vraní koně klusali, ale je to umělé.“

„Na vzniku Hosta do domu měl lví podíl František Trávníček. Na schůzi předsednictva Svazu spisovatelů oznámil Jaroslav Pilz, obchodní ředitel nakladatelství Československý spisovatel, že na nový časopis nejsou peníze, jak už to bývá zvykem obchodních ředitelů. Na to se poslanec a rektor Masarykovy univerzity František Trávníček zvedl a svým pisklavým a ječivým hlasem obchodnímu řediteli oponoval. Řekl mu, že úlohou obchodního ředitele není informovat nás, že nejsou peníze, ale peníze sehnat, a že tudíž musí obchodního ředitele pokárat. Proti Trávníčkovi nešlo slovo namítat, a i když všichni věděli, že peníze nejsou, tak se našly...“ Milan Uhde

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .