Antisthenés citáty

 Antisthenés foto

12   30

Antisthenés

Datum narození: 444 př. n. l.
Datum úmrtí: 365 př. n. l.

Antisthenés, řecky Ἀντισθένης, někdy nazývaný též Antisthenés z Athén byl starořecký filozof a rétor, zakladatel školy kyniků , žák sofisty Gorgia z Leontín a filozofa Sókrata. Rozvíjel etickou složku Sokratova učení, s důrazem na asketismus a sebeovládání , přičemž rozlišoval vnější statky a vnitřní statky , u nichž odmítal rovnováhu, naopak vnitřní statky v jeho představě mohou růst jen když ubývá statků vnějších. Vyučoval na gymnásiu Kynosarges v Athénách. Jeho spisy se nedochovaly, pouze dva zlomky deklamací. Odmítal platónské učení o idejích, zachoval se jeho výrok „Koně vidím, ale koňovitost nevidím!“. Věřil, že zdrojem práva je příroda, nikoli dohoda lidí či instituce. Byl učitelem Díogena ze Sinópé.

Citáty Antisthenés


„Ať děti mých nepřátel žijí v přepychu.“

„Pravda nesmí znát strach!“


„Nekonečno se samo popírá, protože je v sobě samém, nic jiného je neobklopuje.“

„Na své nepřátelé musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše chyby dříve než oni.“

„Jevy jsou zábleskem toho, co je skryto.“

„Ke štěstí stačí být moudrý.“

„Ctnost je zbraň, kterou nelze obejmout.“

„Dejte chlapcům den volna.“


„Kdo má rád chválu, musí si pro ni zasloužit důvod.“

„Je lepší upadnout mezi krkavce než mezi lichotníky, neboť první požírají mrtvé, druzí živé.“

„Na cestu si máme vzít jen tolik, abychom mohli při ztroskotání plavat.“

„Měl-li bych voliti, mnohem lépe by bylo, abych se stal krkavcem než závistivým; neboť krkavci trhají mrtvé tělo, závistiví však živé.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .