Antisthenés citáty

 Antisthenésfoto

13  45

Antisthenés

Datum narození:444 př. n. l.
Datum úmrtí:365 př. n. l.

Antisthenés, řecky Ἀντισθένης, někdy nazývaný též Antisthenés z Athén byl starořecký filozof a rétor, zakladatel školy kyniků , žák sofisty Gorgia z Leontín a filozofa Sókrata. Rozvíjel etickou složku Sokratova učení, s důrazem na asketismus a sebeovládání , přičemž rozlišoval vnější statky a vnitřní statky , u nichž odmítal rovnováhu, naopak vnitřní statky v jeho představě mohou růst jen když ubývá statků vnějších. Vyučoval na gymnásiu Kynosarges v Athénách. Jeho spisy se nedochovaly, pouze dva zlomky deklamací. Odmítal platónské učení o idejích, zachoval se jeho výrok „Koně vidím, ale koňovitost nevidím!“. Věřil, že zdrojem práva je příroda, nikoli dohoda lidí či instituce. Byl učitelem Díogena ze Sinópé.

Citáty Antisthenés


 Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof -444 - -365 př. n. l.

 Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof -444 - -365 př. n. l.

 Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof -444 - -365 př. n. l.

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .