Antisthenés citáty

Antisthenés foto
13   59

Antisthenés

Datum narození: 444 př. n. l.
Datum úmrtí: 365 př. n. l.

Antisthenés, řecky Ἀντισθένης, někdy nazývaný též Antisthenés z Athén byl starořecký filozof a rétor, zakladatel školy kyniků , žák sofisty Gorgia z Leontín a filozofa Sókrata. Rozvíjel etickou složku Sokratova učení, s důrazem na asketismus a sebeovládání , přičemž rozlišoval vnější statky a vnitřní statky , u nichž odmítal rovnováhu, naopak vnitřní statky v jeho představě mohou růst jen když ubývá statků vnějších. Vyučoval na gymnásiu Kynosarges v Athénách. Jeho spisy se nedochovaly, pouze dva zlomky deklamací. Odmítal platónské učení o idejích, zachoval se jeho výrok „Koně vidím, ale koňovitost nevidím!“. Věřil, že zdrojem práva je příroda, nikoli dohoda lidí či instituce. Byl učitelem Díogena ze Sinópé.

Citáty Antisthenés

„Měl-li bych voliti, mnohem lépe by bylo, abych se stal krkavcem než závistivým; neboť krkavci trhají mrtvé tělo, závistiví však živé.“

—  Antisthenés

Zdroj: [Palice, Antonín, Šlechetnosť v rouše příkladů veršem i prosou se sbírkou přísloví a průpovědí, 1884, Praha, A. Palice, 163]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Count all wickedness foreign and alien.“

—  Antisthenes

§ 5
From Lives and Opinions of the Eminent Philosophers by Diogenes Laërtius
Originál: (el) τὰ πονηρὰ νόμιζε πάντα ξενικά.

„Being asked what learning is the most necessary, he replied, "How to get rid of having anything to unlearn."“

—  Antisthenes

§ 7
From Lives and Opinions of the Eminent Philosophers by Diogenes Laërtius
Originál: (el) ἐρωτηθεὶς τί τῶν μαθημάτων ἀναγκαιότατον, “τὸ περιαιρεῖν,” ἔφη, “τὸ ἀπομανθάνειν.”

„I'd rather be mad than feel pleasure.“

—  Antisthenes

§ 3; quoted also by Eusebius of Caesarea, Praeparatio Evangelica xv. 13
From Lives and Opinions of the Eminent Philosophers by Diogenes Laërtius
Originál: (el) ἔλεγέ τε συνεχές, “μανείην μᾶλλον ἢ ἡσθείην.”

„Antisthenes … said once to a youth from Pontus who was on the point of coming to him to be his pupil, and was asking him what things he wanted, "You want a new book, and a new pen, and a new tablet;" - meaning a new mind.“

—  Antisthenes

§ 4
From Lives and Opinions of the Eminent Philosophers by Diogenes Laërtius
Originál: (el) πρός τε τὸ Ποντικὸν μειράκιον μέλλον φοιτᾶν αὐτῷ καὶ πυθόμενον τίνων αὐτῷ δεῖ, φησί, “βιβλιαρίου καινοῦ καὶ γραφείου καινοῦ καὶ πινακιδίου καινοῦ,” τὸν νοῦν παρεμφαίνων.

„The investigation of the meaning of words is the beginning of education.“

—  Antisthenes

Arrian, Discourses of Epictetus, i. 17
Originál: (el) ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις

„One should attend to one's enemies, for they are the first persons to detect one's errors.“

—  Antisthenes

§ 5
From Lives and Opinions of the Eminent Philosophers by Diogenes Laërtius
Originál: (el) προσέχειν τοῖς ἐχθροῖς· πρῶτοι γὰρ τῶν ἁμαρτημάτων αἰσθάνονται.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Prótagorás foto
Prótagorás6
před-sokratovský řecký filozof
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia6
starověký řecký filozof
Platón foto
Platón71
klasický řecký filozof
Hérakleitos foto
Hérakleitos62
před-sokratovský řecký filozof
Sókratés foto
Sókratés66
klasický řecký filozof
Pythagoras foto
Pythagoras35
starověký řecký matematik a filozof
Aristoteles foto
Aristoteles185
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západn…
Xenofón foto
Xenofón71
starověký řecký historik a filozof
Dnešní výročí
Marilyn Monroe foto
Marilyn Monroe77
americká herečka, modelka a zpěvačka 1926 - 1962
Helen Keller foto
Helen Keller19
americká autorka a politická aktivistka 1880 - 1968
Reinhold Niebuhr foto
Reinhold Niebuhr3
americký bohoslovec 1892 - 1971
Dalších 62 dnešních výročí
Podobní autoři
Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Prótagorás foto
Prótagorás6
před-sokratovský řecký filozof
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia6
starověký řecký filozof
Platón foto
Platón71
klasický řecký filozof
x