„Ze jmen živočišných má akusativ místo nominativu jméno koně a je proto správná shoda jako při femininech: vrané koně klusaly atp. Mluvnice učí nejčastěji, že má býti vraní koně klusali, ale je to umělé.“

Zdroj: Gebauerova Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. Upravil František Trávníček. Vyd. 5. V Praze: Československá grafická Unie, 1936. 479 s. [Viz str. 295.] Srovnej článek Fr. Trávníčka „Koně klusali či klusaly?“, in: Lidové noviny, 20. 8. 1941, s. 7.

František Trávníček foto
František Trávníček8
český československý politik, akademik, esejista, lexikogra… 1888 - 1961

Podobné citáty

Valeriu Butulescu foto
William Shakespeare foto

„Království za koně!“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Antisthenés foto

„Koně vidím, ale koňovitost nevidím!“

—  Antisthenés řecký filozof -444 - -365 př. n. l.

Žarko Petan foto

„Království za koně, republiku za auto!“

—  Žarko Petan slovinský spisovatel a režisér 1929 - 2014

Dick Francis foto
Monty Roberts foto
Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x