„Království za koně!“

Poslední aktualizace 24. listopadu 2021. Historie
William Shakespeare foto
William Shakespeare240
anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Podobné citáty

Žarko Petan foto

„Království za koně, republiku za auto!“

—  Žarko Petan slovinský spisovatel a režisér 1929 - 2014

Richard Baxter foto

„Znovuzrození nás přivádí do království milosti a smrti do království slávy.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) Regeneration bring us to the Kingdom of grace, and death into the Kingdom of glory.
Zdroj: The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, Svazek XIII. S. 43.

Gabriel García Márquez foto

„Praha hlava království.“

— Neznámý autor

Originál: (la) Praga caput regni

Wilhelm Weitling foto

„Pouze spravedlivým je zaslíbeno království nebeské.“

—  Wilhelm Weitling 1808 - 1871

Zdroj: Weitling, W.: Lidstvo jaké by mělo být. Praha: Mladá fronta, 1987

Edward Cecil Wimbledon foto

„Tohle Království nenávidí být dlouhodobě v míru.“

—  Edward Cecil Wimbledon anglický šlechtic 1572 - 1638

Zdroj: [Carlton, Carles, Going to the wars: the experience of the British civil wars, 1638-1651, Routledge, 1994, 9780415103916, 7, en]

Susan Kay foto

„V mém království nebude… nikdo!“

—  Susan Kay britská spisovatelka 1952

Juan Manuel de Prada foto

„Internet nám není zaslíben, je to království loupeží a pirátství.“

—  Juan Manuel de Prada španělský spisovatel a literární kritik 1970

o spisovatelích
Originál: (es) Internet no es la promesa que se nos dijo, es el reino de la rapiña y el pirateo.
Zdroj: [Juan Manuel de Prada: "Cada vez es más frecuente que el libro de éxito sea bazofia, elcultural, 2016-10-06, 2016-11-21, http://www.elcultural.com/noticias/letras/Juan-Manuel-de-Prada-Cada-vez-es-mas-frecuente-que-el-libro-de-exito-sea-bazofia/9922]

Miguel de Cervantes foto
Antisthenés foto

„Koně vidím, ale koňovitost nevidím!“

—  Antisthenés řecký filozof -444 - -365 př. n. l.

Karneadés z Kyrény foto

„Království nesnese dva uchazeče o trůn.“

— Neznámý autor

Originál: (la) NON CAPIT REGNUM DUOS.

Jan Werich foto

„Království bez tradic je horší než republika s tradicemi“

—  Jan Werich český herec, dramatik a spisovatel 1905 - 1980

„Ze jmen živočišných má akusativ místo nominativu jméno koně a je proto správná shoda jako při femininech: vrané koně klusaly atp. Mluvnice učí nejčastěji, že má býti vraní koně klusali, ale je to umělé.“

—  František Trávníček český československý politik, akademik, esejista, lexikograf, lingvista, profesor, publicista, vysokoškolský pedagog a … 1888 - 1961

Zdroj: Gebauerova Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. Upravil František Trávníček. Vyd. 5. V Praze: Československá grafická Unie, 1936. 479 s. [Viz str. 295.] Srovnej článek Fr. Trávníčka „Koně klusali či klusaly?“, in: Lidové noviny, 20. 8. 1941, s. 7.

Související témata