„Aforismus je literární útvar, který hodně říká málo slovy. Opak nazýváme románem.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Milan Růžička foto
Milan Růžička48
český dokumentarista a režisér 1937 - 2011

Podobné citáty

Jean Jacques Rousseau foto

„Nejlepší je řečník, který málo slovy hodně řekne.“
OPTIMUS ORATOR EST, QUI PAUCIS VERBIS PLURIMA DICIT.

— Neznámý autor

„Román je velký kapalný útvar, do kterého všechny možnosti vplouvají a vyplouvají. Nic není konečné, nic není uzavřené, nic není omezené.“

—  Howard Jacobson britský spisovatel a novinář 1942

Originál: (en) The novel is the great fluid form in which all those possibilities flow in and flow out. Nothing is definite, nothing is finished, nothing is determined.
Zdroj: [Lyall, Sarah, Booker Prize Winner’s Jewish Question, nytimes.com, 2010-10-18, 2011-03-20, http://www.nytimes.com/2010/10/19/books/19jacobson.html?_r=1]

„Aforismus je román, který napsal lenoch.“

—  Toma Bebič chorvatský hudebník 1935 - 1990

Jan Sobotka foto
Theodor Lipps foto

„Vtip říká to, co říká, ne vždy s málo, ale vždy s příliš málo slovy.“

—  Theodor Lipps německý filozof 1851 - 1914

Zdroj: [Moser, Friedhelm, Malá filozofie pro nefilozofy, Levné knihy, 2010, 978-80-7309-865-0, 143, česky]

Martin Krafl foto

„Češi ale mohou být hrdi na to, že dokážou za málo udělat hodně. Vždycky říkám, že jestli mohu být komunismu za něco vděčný, tak je to právě tato improvizace.“

—  Martin Krafl 1971

Zdroj: ["Východního Berlíňana poznáte podle igelitové tašky," říká Martin Krafl, rozhlas.cz, 2011-04-18, http://www.rozhlas.cz/praha/radiozpravy/_zprava/779183]

Irena Sendlerová foto

„Slovo hrdinství mne strašně štve. Opak je pravdou. Trápí mne svědomí, že jsem udělala tak málo.“

—  Irena Sendlerová polská odbojářka 1910 - 2008

Irena Sendlerová v jednom ze svých posledních rozhovorů.
Zdroj: http://web.archive.org/web/20080514085758/news.yahoo.com/s/nm/20080512/wl_nm/poland_sendler_dc

Valeriu Butulescu foto
Lech Przeczek foto
Maxmilián Kolbe foto

„Kdo se modlí málo, dostává málo; kdo se modlí hodně, dostane hodně; kdo se modlí opravdu velmi hodně, stane se svatým.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

„Romány a deníky spisovatele Franze Kafky nemohu číst. Nikoli proto, že by mi byl cizí, nýbrž proto, že je mi příliš blízký… Pro mne nebyl a není literárním fenoménem. Je pro mne mnohem víc.“

—  Gustav Janouch český hudební skladatel, spisovatel a překladatel 1903 - 1968

Zdroj: [Popis zápasu o Kafku: Janouch znal spisovatele osobně, v knize o něm si ale vymýšlel, art.ihned.cz, 2010-01-29, 2014-03-16, http://art.ihned.cz/c1-40244440-popis-zapasu-o-kafku-janouch-znal-spisovatele-osobne-v-knize-o-nem-si-ale-vymyslel]

Irena Sendlerová foto
Alexander Pope foto

„Málo znalostí je nebezpečná věc. Hodně též.“

—  Alexander Pope anglický básník 18. století 1688 - 1744

Cato starší foto

„Od dětí mnohdy hodně očekáváme ale málo jim dáváme.“

—  Stanislav_J

Stanislav Jaksch

Stanisław Jerzy Lec foto
Dino Serge Pitigrilli foto

Související témata