„Láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořící a neuhasitelným.“

—  Bruce Lee

Originál

Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable.

Poslední aktualizace 24. června 2020. Historie
Bruce Lee foto
Bruce Lee43
herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 - 1973

Podobné citáty

Herman Melville foto

„Podívejte se, jak elasticky naše předsudky rostou, když je jednou láska ohne.“

—  Herman Melville americký romanopisec, povídkář, esejista a básník 1818 - 1891

Julius Zeyer foto
Publius Ovidius Naso foto
Victor Hugo foto
Pablo Neruda foto
Tomasi Giuseppe di Lampedusa foto
Henry Bordeaux foto
Citát „Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo.“
Francois Mauriac foto
Jeanne Moreau foto

„Láska je jako polévka, první lžíce jsou velmi horké, poslední velmi studené.“

—  Jeanne Moreau francouzská herečka, zpěvačka, scenáristka a režisérka 1928 - 2017

Jean Cocteau foto

„Láska je počátkem všech vědomostí, stejně jako je oheň počátkem světla.“

—  Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

George Whitefield foto

„Bože, dej mi hlubokou pokoru, dobře vedenou horlivost, hořící lásku a sprostné oko, a pak ať lidé a ďáblové dělají to nejhorší, co mohou!“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770

Originál: (en) God, give me a deep humility, a well-guided zeal, a burning love and a single eye, and then let men or devils do their worst!
Zdroj: [Whitefield, George, 1, The Works of the Reverend George Whitefield, M.A., Late of Pembroke-College, Oxford, and Chaplain to the Rt. Hon. the Countess of Huntingdon: Containing All His Sermons and Tracts which Have Been Already Published ; with a Select Collection of Letters Written to His Most Intimate Friends, and Persons of Distinction, in England, Scotland, Ireland, and America, from the Year 1734, to 1770 ; Including the Whole Period of His Ministry ; Also, Some Other Pieces on Important Subjects, Never Before Printed, Prepared Himself for the Press, https://books.google.cz/books?id=Z3cuAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Edward and Charles Dilly, London, 1771, 480, 33, angličtina]

Valeriu Butulescu foto
François de La  Rochefoucauld foto
Jiří Žáček foto
Ladislav Stroupežnický foto
Honoré De Balzac foto

Související témata