„Pochybuj, že hvězdy jsou oheň;
Pochybuji, že se slunce pohne;
Pochybnost je lhář;
Ale nikdy nepochybuji o lásce.“

Originál

Doubt thou the stars are fire; Doubt that the sun doth move; Doubt truth to be a liar; But never doubt I love.

Varianta: Doubt thou the stars are fire
Doubt thou the sun doth move
Doubt truth to be a liar
But never doubt I love
Zdroj: Hamlet

Upravil Nikola584. Poslední aktualizace 9. května 2022. Historie
William Shakespeare foto
William Shakespeare241
anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Podobné citáty

William Shakespeare foto

„Pochybuj, hvězda že plane,
pochybuj, slunce že žhne,
pochybuj o pravdě samé,
jen o mně, o mně ne!“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Hamletův dopis Ofélii

Paulo Coelho foto
Alfred De Musset foto

„Pochybujte, chcete-li, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samé.“

—  Alfred De Musset francouzský spisovatel 1810 - 1857

Ženy, Láska

Dante Alighieri foto
François de La  Rochefoucauld foto
Anatole France foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Stendhal foto
Carl Gustav Jung foto
John Charles Ryle foto

„Dal-li ti Bůh svého Syna, pak se varuj pochybovat o Jeho dobrotě a lásce, i když nám v našem každodenním životě přináší prozřetelnost nějaké soužení.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) If God has given you His Son, beware of doubting His kindness and love in any painful providence of our daily life.
Zdroj: [Ryle, John Charles, Consider Your Ways: Being a Pastor's Address to His Flock. 10th Thousand, Revised and Adapted to All Seasons, https://books.google.cz/books?id=1s49AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Hunt & Son, Ipswich, 1849, 31, 13, angličtina]

Valeriu Butulescu foto
Carl Sagan foto
Jonathan Swift foto
John Fitzgerald Kennedy foto

„Jedině pokud budeme mít nade vši pochybnost dostatek zbraní, budeme si moci být nade vši pochybnost jisti, že je nikdy nepoužijeme.“

—  John Fitzgerald Kennedy americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 - 1963

Zdroj: Albright, Madeleine: Doporučení budoucímu prezidentovi : Jak vrátit Americe dobrou pověst a vůdčí roli ve světě (orig. Memo to the president-elect, česky Práh, 2008)

Miguel ángel Asturias foto
John Lennon foto

Související témata