„Zákon vyplývající ze života: Život je řada průšvihů po sobě nepravidelně jdoucích.“

Poslední aktualizace 21. března 2021. Historie

Podobné citáty

Ralph Waldo Emerson foto

„Život je řada po sobě následujících lekcí, které člověk musí prožít, aby je pochopil.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básník 1803 - 1882

Zdroj: [Urban, Hal, To nejdůležitější v životě, Portál, Praha, 2007, 978-80-7367-344-4, 16]

John Green foto

„Mám jistou pravidelnost a doporučuji ji všem, kteří nemají ve svém životě řád.“

—  Radkin Honzák český psychiatr, publicista, pedagog 1939

https://program.rozhlas.cz/spolecnost-je-presycena-potrebujeme-se-usebrat-soudi-znamy-psychiatr-radkin-8159227

Paulo Coelho foto

„Válka nebyla jen sled událostí, byla to instituce, pravidelná a obvyklá akce, které byl přizpůsoben život společnosti.“

—  George Norman Clark britský historik 1890 - 1979

o anglických vojenských výbojích v 17. století
Zdroj: [Carlton, Carles, Going to the wars: the experience of the British civil wars, 1638-1651, Routledge, 1994, 9780415103916, 8, en]

Karolína Světlá foto
Pavel Josef Šafařík foto
Eugéne Delacroix foto
Graham Greene foto
Honoré De Balzac foto
Thornton Wilder foto

„Morem rodinného života jsou rady.“

—  Thornton Wilder americký dramatik a romanopisec 1897 - 1975

Auguste Rodin foto
Leo Buscaglia foto
Sókratés foto
Norman Cousins foto
Ryszard Legutko foto

„Demokracie získala natolik vysoký status, že neúměrně rozšířila svůj význam, neboť v sobě zahrnula všechny hodnotové prvky života společnosti. Tak vzniklo zakořeněné přesvědčení, že k podstatě demokracie patří rovněž vláda zákona, občanská společnost, individuální svoboda, morální řád a řada jiných dobrých věcí. Jako projev moudrosti je proto vnímán výrok, podle kterého jediným lékem na nedostatky demokracie je ještě více demokracie.“

—  Ryszard Legutko polský profesor filozofie, spisovatel a politik. 1949

Originál: (pl) Demokracja uzyskała tak wysoki status, że niepomiernie rozszerzyła swoje znaczenie, obejmując wszystkie wartościowe elementy życia zbiorowego. Utrwalił się pogląd, że do istoty demokracji zaliczamy także rządy prawa, społeczeństwo obywatelskie, wolność jednostkową, ład moralny oraz wiele innych dobrych rzeczy. Za przejaw mądrości uchodzi przeto stwierdzenie, że jedynym lekarstwem na braki demokracji jest więcej demokracji.

Source: Ošklivost demokracie http://virtually.cz/index.php?art=18143 na virtually.cz

Související témata