„Smrt jednoho muže je tragédie, smrt milionu je jen pouhá statistika.“

Původcem tohoto bonmotu není Stalin. Známý německý spisovatel Kurt Tucholsky publikoval nejprve v tisku (Vossische Zeitung, 1925) a později knižně následující anekdotu: "Darauf sagt ein Diplomat vom Quai d´Orsay: «Der Krieg? Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!»" [Povídá diplomat z Quai d'Orsay (fr. ministerstva zahraničí): Válka? Tu neshledávám tak hroznou! Smrt jednoho člověka: to je katastrofa. Sto tisíc mrtvých: to je statistika.] Source: TUCHOLSKY, Kurt. Lerne lachen ohne zu Weinen. 1.-10. Taus. Berlin: Ernst Rowohlt, 1931. 426 s. [Uvedená anekdota je na str. 148, v kapitole Französischer Witz.] – dostupné online https://de.wikisource.org/wiki/Franz%C3%B6sischer_Witz Německý spisovatel E. M. Remarque končí 8. kapitolu románu Černý obelisk, jehož 1. vydání vyšlo v roce 1956, touto větou: „Aber das ist wohl so, weil ein einzelner immer der Tod ist — und zwei Millionen immer nur eine Statistik." („To je zvláštní, myslím si, za války jsme přece všichni viděli tolik mrtvých a víme, že přes dva milióny nás padlo pro nic a za nic. Proč se tu teď rozčilujeme kvůli jedinému mrtvému, a proč jsme už skoro zapomněli na ty dva milióny? Ale snad je to proto, že u jediného člověka je to vždycky smrt, kdežto u dvou miliónů pouze statistika.") Source: REMARQUE, Erich Maria. Černý obelisk. Přeložil Jan Scheinost. Odeon : Praha 1975. Snahy připsat zmíněný bonmot Stalinovi se objevují od konce 50. let 20. století. V roce 1958 byl v New York Times uveřejněn článek, který přisuzuje tento výrok Stalinovi. Britský spisovatel John le Carré mu obdobný výrok připisuje v románu The Spy Who Came in from the Cold, který vyšel v roce 1965 (česky vydáno s názvem Špion, který se vrátil z chladu). Anton Vladimirovič Antonov-Ovsejenko tvrdí v knize The Time of Stalin: Portrait of a Tyranny (Stalinova doba : Portrét tyrana), kterou vydal roku 1981 v New Yorku, že Stalin tento bonmot vyslovil na Teheránské konferenci (28.11. – 1.12.1943). Nikde však nejsou uvedny přesvědčivé doklady, že Stalin nějakou podobnou větu opravdu pronesl. Anglická Wikipedie uvedený citát řadí do kategorie „misattributed", tedy výroků Stalinovi mylně připisovaných.
Varianta: Smrt jednotlivce je tragédie, smrt milionů je statistika.

Originál

A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic.

Variants: One death is a tragedy. A million deaths is just a statistic.
A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic.
When one dies, it is a tragedy. When a million die, it is a statistic.
In Портрет тирана (1981) (Portrait of a Tyrant), Soviet historian Anton Antonov-Ovseyenko attributes the following version to Stalin: "When one man dies it's a tragedy. When thousands die it's statistics." This is the alleged response of Stalin during the 1943 Tehran conference when Churchill objected to an early opening of a second front in France.<!-- The book appears to have a footnote sourceing the claim, but I couldn't access it. Could someone please try to scare up a paper copy and have a look at footnote 188? -->
In her review "Mustering Most Memorable Quips" of Konstantin Dushenko's 1997 Dictionary of Modern Quotations (Словарь современных цитат: 4300 ходячих цитат и выражений ХХ века, их источники, авторы, датировка), Julia Solovyova states: "Russian historians have no record of the lines, 'Death of one man is a tragedy. Death of a million is a statistic,' commonly attributed by English-language dictionaries to Josef Stalin."
This quotation may originate from "Französischer Witz" (1925) by Kurt Tucholsky: "Darauf sagt ein Diplomat vom Quai d'Orsay: «Der Krieg? Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!»" ("To which a Quai d'Orsay diplomat replies: «The war? I can't find it so terrible! The death of one man: that is a catastrophe. One hundred thousand deaths: that is a statistic!»")
Another possible source or intermediary may be the concluding words of chapter 8 of the 1956 novel The Black Obelisk by Erich Maria Remarque: "Aber das ist wohl so, weil ein einzelner immer der Tod ist — und zwei Millionen immer nur eine Statistik." ("But probably the reason is that one dead man is death—and two million are only a statistic." 1958 Crest Book reprint)
Mary Soames (daughter of Churchill) claims to have overheard Stalin deliver a variant of the quote in immediate postwar Berlin (Remembrance Sunday Andrew Marr interview BBC 2011) https://www.youtube.com/watch?v=9hP2tpw9XEw
See also Jean Rostand, Thoughts of a Biologist, 1939: "Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god."
In an interview given for the 1983 three-part documentary Der Prozeß by Norddeutscher Rundfunk on the Third Majdanek trial, Simon Wiesenthal attributes the quote to the unpublished auto-biography of Adolf Eichmann. According to Wiesenthal, Eichmann had been asked by another member of the Reich Main Security Office during WWII what they should answer would they be questioned after the war about the millions of dead Jews they were responsible for, to which Eichmann according to his own testimony had replied with the quote.
Misattributed
Varianta: The death of one man is a tragedy, the death of millions is a statistic.

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 2. června 2021. Historie
Josef Stalin foto
Josef Stalin23
sovětský politik 1879 - 1953

Podobné citáty

Erich Maria Remarque foto
Kurt Tucholský foto

„Smrt jednoho člověka je katastrofa, sto tisíc mrtvých je statistika.“

—  Kurt Tucholský německý spisovatel a novinář 1890 - 1935

Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!
Varianta „Smrt jednotlivce je tragédie, smrt miliónů je statistika" bývá připisována J. V. Stalinovi, ale bez přesvědčivých dokladů.
Zdroj: TUCHOLSKY, Kurt. Lerne lachen ohne zu Weinen. 1.-10. Taus. Berlin: Ernst Rowohlt, 1931. 426 s. [Uvedený aforismus je na str. 148, v kapitole Französischer Witz.] – dostupné též online https://de.wikisource.org/wiki/Franz%C3%B6sischer_Witz
Zdroj: Viz osoba Stalin ve Wikicitátech, oddíl „Citáty neautentické a sporné" – dostupné online

Norman Cousins foto
Erich Maria Remarque foto
Henry Vane foto
Eckhart Tolle foto
Vincent Van Gogh foto
Citát „Smrt by měla být klidným přitakáním, láskyplným rozloučením se starými přáteli, se světem. Neměla by v ní být obsažena ani stopa tragédie.“
Osho foto
Baldassarre Castiglione foto
Marcus Annaeus Lucanus foto

„Pro muže dokázat zemřít je slávou; však nechtěná smrt je mu hanbou.“

—  Marcus Annaeus Lucanus římský básník 39 - 65

Originál: (la) SCIRE MORI SORS PRIMA VIRIS, SED PROXIMA COGI

Igor Orozovič foto
Thomas Alva Edison foto

„Jednoho dne vyskočí z vědcova mozku stroj, nebo síla tak mocná, tak absolutně strašlivá, že každý muž, bojovník, který se postaví mukám a smrti, aby zastavil smrt a muka, bude zděšen, a tak navždy opustí válčení.“

—  Thomas Alva Edison americký vynálezce a podnikatel 1847 - 1931

Originál: (en) There will one day spring from the brain of science a machine or force so fearful in its potentialities, so absolutely terrifying, that even man, the fighter, who will dare torture and death in order to inflict torture and death, will be appalled, and so abandon war forever.

Carmelo Bene foto

„Jediným možným orgasmem je smrt. Ostatní orgasmy jsou pouhé pokusy dospět k orgasmu. Děláme pořád jedno a totéž, skončí to smrtí: to je všechno.“

—  Carmelo Bene herec, filmový režisér, scenárista 1937 - 2002

Zdroj: [Oliva, Lubomír, 1984, Režiséři (Itálie), Československý filmový ústav, 32]

Pavel Josef Šafařík foto

„Mravní smrt je nejhorší smrt.“

—  Pavel Josef Šafařík česky píšící spisovatel, slavista, literární historik, etnograf a jazykovědec slovenského původu 1795 - 1861

Oscar Wilde foto
José Alencar foto

„Nebojím se smrti, bojím se hanby. Smrt je přirozený jev. Jako jste se narodili, tak jednoho dne zemřete.“

—  José Alencar politik a podnikatel 1931 - 2011

2009 o svém boji s rakovinou
Originál: (en) I am not scared of death, I'm scared of dishonour. Death is a natural phenomenon. Just as you are born, one day you will die.
Zdroj: [Phillips, Tom, José Alencar obituary, guardian.co.uk, 2011-04-01, 2011-04-02, http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/01/jose-alencar-obituary]

Související témata