„Z politické viny je nutno se zodpovídat a důsledkem je i nutná náprava a dále ztráta nebo omezení politické moci a politických práv. Je-li vina v souvislosti s událostmi, které byly rozhodnuty válkou, může být pro poražené důsledkem zničení, deportace, vyhlazení. Anebo, jestliže vítěz chce, může důsledky převést na určitou formu práva a tím i míry.“

kniha Otázka viny

Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 22. května 2020. Historie

Podobné citáty

Karl Jaspers foto
Milton Friedman foto

„Zdá se být zřejmé, že politická třída se stala zcela nevzdělanou….. V důsledku toho politika nemá zájem o dědictví a muzea.“

—  Didier Rykner 1961

Originál: (fr) Il apparaît avec évidence que la classe politique est devenue complètement inculte….. Par voie de conséquence, la politique se désintéresse de plus en plus du patrimoine et des musées
Zdroj: [Didier Rykner : « La classe politique est devenue inculte ! », politiquemagazine.fr, 2015-09-14, 2016-08-16, http://www.politiquemagazine.fr/didier-rykner-la-classe-politique-est-devenue-inculte/]

George Bernard Shaw foto
Slavenka Drakulićová foto
Franco Frattini foto

„Myšlenka, že by mohl existovat politický uprchlík z Česka, Francie nebo Německa je něčím, co by zpochybňovalo samou podstatu unie. Určitě se objevily případy diskriminace Romů, které je potřeba vyšetřit, ale právo na azyl, to je něco úplně jiného.“

—  Franco Frattini italský politik 1957

Zdroj: [EU se postavila za Česko kvůli kanadským vízům, mstít se zatím nechce, iHNed.cz, 2009-07-27, 2011-02-21, http://domaci.ihned.cz/c1-37911830-eu-se-postavila-za-cesko-kvuli-kanadskym-vizum-mstit-se-zatim-nechce]

Josef Holeček foto
Moeen U Ahmed foto
Will Durant foto
Karel Čapek foto
Alexander Tomský foto

„Právo na vlast a patriotismus jsou jedinou zárukou vnitřní soudržnosti demokratické společnosti. (…) Tak dlouho rozbíjeli progresivisté americký překvapivě multietnický politický národ na jednotlivá etnika a umělé menšiny, až jej dovedli na pokraj politického rozvratu.“

—  Alexander Tomský český nakladatel, politolog, publicista, překladatel a vysokoškolský pedagog 1947

Zdroj: [Tomský, Alexander, Náš spor o domov, Konzervativní noviny, 2019-02-18, 2019-03-21, https://www.konzervativninoviny.cz/nas-spor-o-domov/]

Heiner Bielefeldt foto
Jan Zrzavý (biolog) foto
Ivan Gašparovič foto

„Politická reprezentace v Maďarsku se vydává na historicky nebezpečnou cestu. Ignoruje dobré evropské mravy, popírá zásady mezinárodního práva, uzavírá se do kruhu politického sebeklamu, nerespektuje literu, ducha i mechanismy podepsaných dvoustranných i mnohostranných smluv.“

—  Ivan Gašparovič slovenský prezident Slovenska, předseda Národní rady Slovenské republiky, předseda Slovenské Národní Rady a politik 1941

o maďarském zákoně, kterým získávají maďarské občanství i osoby bez trvalého pobytu v zemi
Zdroj: [Podepsano:Kdo přijme maďarské občanství přijde o to slovenské, iHNed.cz, 2010-05-31, 2010-05-31, http://zahranicni.ihned.cz/evropa/c1-43954110-podepsano-kdo-prijme-madarske-obcanstvi-prijde-o-to-slovenske]

Otto Von Bismarck foto

„Bylo historickým důsledkem, že po rakouské válce bude následovat francouzská.“

—  Otto Von Bismarck německý státník, kancléř Německa 1815 - 1898

Zdroj: [Schoeps, Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Garamond, Praha, 2004, 410, 216, 80-86379-59-0, Šárka Stellnerová, František Stellner]

Milton Friedman foto

„Historie nás přesvědčuje, že kapitalismus je nutnou podmínkou pro politickou svobodu. Zřetelně to není postačující podmínka.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

Originál: (en) History suggests only that capitalism is a necessary condition for political freedom. Clearly it is not a sufficient condition.
Zdroj: [Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 2009, 10]

Související témata