Milton Friedman citáty

Milton Friedman foto
12   32

Milton Friedman

Datum narození: 31. červenec 1912
Datum úmrtí: 16. listopad 2006

Milton Friedman byl americký ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii.

Díla

Capitalism and Freedom
Milton Friedman

„S úctou k platům učitelů, hlavním problém nespočívá v tom, že jsou v průměru příliš nízké – ve skutečnosti mohou být v průměru klidně i příliš vysoké – ale že jsou příliš jednotné a svazující. Špatní učitelé jsou značně přepláceni a dobří učitelé jsou značně nedoceněni. Platové tabulky mají sklon sjednocovat a řídit se věkem, dosaženými akademickými tituly a získanými osvědčeními spíš než skutečným přínosem.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

Originál: (en) With respect to teachers' salaries, the major problem is not that they are too low on the average – they may well be too high on the average – but they are too uniform and rigid. Poor teachers are grossly overpaid and good teachers grossly underpaid. Salary schedules tend to be uniform and determined far more by seniority, degrees recieved, and teaching certificates acquired than by merit.
Zdroj: [Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 2009, 95]

„Historie nás přesvědčuje, že kapitalismus je nutnou podmínkou pro politickou svobodu. Zřetelně to není postačující podmínka.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

Originál: (en) History suggests only that capitalism is a necessary condition for political freedom. Clearly it is not a sufficient condition.
Zdroj: [Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 2009, 10]

„Myslím, že vládní řešení problému je obvykle stejně špatné jako problém samotný a často jej ještě zhoršuje.“

—  Milton Friedman

Originál: (en) I think the government solution to a problem is usually as bad as the problem and very often makes the problem worse.
Zdroj: [Friedman, Milton, An Economist's Protest, Second Edition, 1975, 6]

„Existují čtyři způsoby jak utratit peníze. Můžete utratit své vlastní peníze sám pro sebe. Pak si dáváte dobrý pozor, co děláte, a snažíte se dostat co nejvíc. Potom můžete utratit své peníze pro někoho jiného. Například někomu koupím dárek k narozeninám, přitom se příliš nestarám o obsah, ale dávám pozor na na cenu. Také mohu utrácet cizí peníze pro sebe, to si zaručeně dopřeji dobrý oběd. A konečně, mohu utrácet cizí peníze pro někoho cizího. Pak je mi jedno za kolik a co vlastně dostanu. A to dělá vláda.“

—  Milton Friedman

Originál: (en) There are four ways in which you can spend money. You can spend your own money on yourself. When you do that, why then you really watch out what you’re doing, and you try to get the most for your money. Then you can spend your own money on somebody else. For example, I buy a birthday present for someone. Well, then I’m not so careful about the content of the present, but I’m very careful about the cost. Then, I can spend somebody else’s money on myself. And if I spend somebody else’s money on myself, then I’m sure going to have a good lunch! Finally, I can spend somebody else’s money on somebody else. And if I spend somebody else’s money on somebody else, I’m not concerned about how much it is, and I’m not concerned about what I get. And that’s government.
Zdroj: [Asman, David, Minding Other People's Business, FoxNews.com, 2014-06-29, 2007-02-03, http://www.foxnews.com/story/2007/02/03/minding-other-people-business/]

„Ekonomie jako pozitivní věda je tělem zkusmo přijatých zevšeobecnění o ekonomických jevech, která mohou být používána pro předvídání následků změn okolností.“

—  Milton Friedman

Originál: (en) Economics as a positive science is a body of tentatively accepted generalizations about economic phenomena that can be used to predict the consequences of changes in circumstances.
Zdroj: [Friedman, Milton, The Methodology of Positive Economics, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1966, https://web.archive.org/web/20081118134352/http://mikael.cozic.free.fr/friedman53%28extraits%29.pdf, 39]

„I am in favor of cutting taxes under any circumstances and for any excuse, for any reason, whenever it's possible.“

—  Milton Friedman

As quoted in Conservatives Betrayed: How George W. Bush and other big government Republicans hijacked the conservative cause (2006) by Richard A Viguerie, p. 46 <!-- similar to statement previously dated (16 September 2003) — but linked page indicates "interview" by John Hawkins dated 25 February 2012 http://www.rightwingnews.com/interviews/friedman.php : I am in favor of cutting taxes under any circumstances and for any excuse, for any reason, whenever it's possible. … because I believe the big problem is not taxes, the big problem is spending. The question is, "How do you hold down government spending?" Government spending now amounts to close to 40% of national income not counting indirect spending through regulation and the like. If you include that, you get up to roughly half. The real danger we face is that number will creep up and up and up. The only effective way I think to hold it down, is to hold down the amount of income the government has. The way to do that is to cut taxes. -->
Kontext: I am in favor of cutting taxes under any circumstances and for any excuse, for any reason, whenever it's possible. … because I believe the big problem is not taxes, the big problem is spending. I believe our government is too large and intrusive, that we do not get our money's worth for the roughly 40 percent of our income that is spent by government … How can we ever cut government down to size? I believe there is one and only one way: the way parents control spendthrift children, cutting their allowance. For government, that means cutting taxes.

„Nothing is so permanent as a temporary government program.“

—  Milton Friedman

Tyranny of the Status Quo, San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich (1980) p. 115

„The case for is exactly as strong and as weak as the case for prohibiting people from overeating. We all know that overeating causes more deaths than drugs do.“

—  Milton Friedman

America's Drug Forum interview (1991)
Kontext: The proper role of government is exactly what John Stuart Mill said in the middle of the 19th century in On Liberty. The proper role of government is to prevent other people from harming an individual. Government, he said, never has any right to interfere with an individual for that individual's own good.
The case for is exactly as strong and as weak as the case for prohibiting people from overeating. We all know that overeating causes more deaths than drugs do. If it's in principle OK for the government to say you must not consume drugs because they'll do you harm, why isn't it all right to say you must not eat too much because you'll do harm? Why isn't it all right to say you must not try to go in for skydiving because you're likely to die? Why isn't it all right to say, "Oh, skiing, that's no good, that's a very dangerous sport, you'll hurt yourself"? Where do you draw the line?

„Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output.“

—  Milton Friedman

The Counter-Revolution in Monetary Theory (1970) <!-- ([[w:Institute of Economic Affairs
Kontext: Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output. … A steady rate of monetary growth at a moderate level can provide a framework under which a country can have little inflation and much growth. It will not produce perfect stability; it will not produce heaven on earth; but it can make an important contribution to a stable economic society.

„In this day and age, we need to revise the old saying to read, "Hell hath no fury like a bureaucrat scorned."“

—  Milton Friedman

"Bureaucracy Scorned" in Newsweek (29 December 1975), later published in Bright Promises, Dismal Performance : An Economist's Protest (1983)

„Because we live in a largely free society, we tend to forget how limited is the span of time and the part of the globe for which there has ever been anything like : the typical state of mankind is tyranny, servitude, and misery.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

Zdroj: Capitalism and Freedom (1962), Ch. 1 The Relation Between Economic Freedom and Political Freedom, 2002 edition, page 10
Kontext: Because we live in a largely free society, we tend to forget how limited is the span of time and the part of the globe for which there has ever been anything like : the typical state of mankind is tyranny, servitude, and misery. The nineteenth century and early twentieth century in the Western world stand out as striking exceptions to the general trend of historical development. Political freedom in this instance clearly came along with the free market and the development of capitalist institutions. So also did political freedom in the golden age of Greece and in the early days of the Roman era.
History suggests only that capitalism is a necessary condition for political freedom. Clearly it is not a sufficient condition.

„On the level of political principle, the imposition of taxes and the expenditure of tax proceeds are governmental functions.“

—  Milton Friedman

"The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits" in The New York Times Magazine (13 September 1970) http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html
Kontext: On the level of political principle, the imposition of taxes and the expenditure of tax proceeds are governmental functions. We have established elaborate constitutional, parliamentary and judicial provisions to control these functions, to assure that taxes are imposed so far as possible in accordance with the preferences and desires of the public — after all, "taxation without representation" was one of the battle cries of the American Revolution. We have a system of checks and balances to separate the legislative function of imposing taxes and enacting expenditures from the executive function of collecting taxes and administering expenditure programs and from the judicial function of mediating disputes and interpreting the law.
Here the businessman — self-selected or appointed directly or indirectly by stockholders — is to be simultaneously legislator, executive and, jurist. He is to decide whom to tax by how much and for what purpose, and he is to spend the proceeds — all this guided only by general exhortations from on high to restrain inflation, improve the environment, fight poverty and so on and on.

Podobní autoři

Peter Drucker foto
Peter Drucker22
rakouský ekonom a spisovatel
Ludwig von Mises foto
Ludwig von Mises4
Rakouský ekonom
Maurice Allais foto
Maurice Allais1
francouzský ekonom
Amartya Sen foto
Amartya Sen1
indický ekonom
John Maynard Keynes foto
John Maynard Keynes5
britský ekonom, tvůrce keynesiánství
Max Weber foto
Max Weber6
německý sociolog, filozof a politický ekonom
Oliver Herford foto
Oliver Herford3
americký spisovatel
Frank Herbert foto
Frank Herbert11
americký spisovatel
Norman Vincent Peale foto
Norman Vincent Peale9
americký spisovatel
Francis Scott Fitzgerald foto
Francis Scott Fitzgerald66
americký spisovatel
Dnešní výročí
Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson150
americký filozof, esejista a básník 1803 - 1882
Jean-Richard Bloch foto
Jean-Richard Bloch7
francouzský kritik, spisovatel a dramatik 1884 - 1947
Milan Růžička foto
Milan Růžička48
český dokumentarista a režisér 1937 - 2011
Johann Nepomuk Nestroy foto
Johann Nepomuk Nestroy23
rakouský dramatik, herec a zpěvák 1801 - 1862
Dalších 59 dnešních výročí
Podobní autoři
Peter Drucker foto
Peter Drucker22
rakouský ekonom a spisovatel
Ludwig von Mises foto
Ludwig von Mises4
Rakouský ekonom
Maurice Allais foto
Maurice Allais1
francouzský ekonom
Amartya Sen foto
Amartya Sen1
indický ekonom
John Maynard Keynes foto
John Maynard Keynes5
britský ekonom, tvůrce keynesiánství