Karl Jaspers citáty

Karl Jaspers foto

14   25

Karl Jaspers

Datum narození: 23. únor 1883
Datum úmrtí: 26. únor 1969
Další jména: Karl Theodor Jaspers

Karl Jaspers byl německý filosof a lékař, specializující se na psychiatrii, jeden z nejdůležitějších představitelů existencialismu.

Citáty Karl Jaspers


„Přítel, který člověka zrazuje za zády.“ o Martinu Heideggerovi

„Působením lásky je tiché budování světů. nenávist je hlučná katastrofa.“


„Právě tam, kde se cítíme jisti, ztrácíme cestu.“

„Kdo filozofii odmítá, již filozofuje, aniž by si to uvědomoval.“

„Beznaděj je vlastně porážkou. Nesmíme se jí oddat, dokud jsme ještě schopni něco dělat.“

„Jsme smrtelní tam, kde nemilujeme, nesmrtelní tam, kde milujeme.“

„Filosofie prohlubuje praktickou soudnost... Používejme filosofický způsob myšlení jako světlo, s jehož pomocí získáváme v konkrétních situacích lepší orientaci o podstatných věcech.“

„Člověk dnes stojí před alternativami: zánik člověka, nebo jeho proměna.“


„Církve jsou pro všechny, filosofie pro jedince.“

„Když vidím, jak jiní trpí, je to, jako by trpěli za mě.“

„Otázka viny je spíše otázkou, kterou klademe sami sobě, než otázkou, kterou nám kladou druzí.“

„Masová výchova vedla k zaslepenosti a bezmyšlenkovitosti, aby v opojené oddanosti byl člověk všeho schopen a nakonec přijal smrt a zabíjení, masové umírání v boji strojů za samozřejmé.“


„Věda, to je neustálá kritika všech výsledků, vlastních stejně jako cizích, zpochybnění pokroku; protivědecké je obávat se, že nás vlastní pochybnosti paralyzují.“

„Proto je vše, co filosofie vyjadřuje, tak chudé a suché. Je totiž třeba k tomu doplnění vlastním bytím toho, kdo naslouchá.“

„To decide to become a philosopher seemed as foolish to me as to decide to become a poet.“

„What is meaningful cannot in fact be isolated…. We achieve understanding within a circular movement from particular facts to the whole that includes them and back again from the whole thus reached to the particular significant facts.“ General Psychopathology, Vol. 1

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .