„Mít právo dělat věc není vůbec stejné, jako mít v něm pravdu.“

Originál

To have a right to do a thing is not at all the same as to be right in doing it.

A Short History of England (1917)

Upravil Eszter Kissová. Poslední aktualizace 30. dubna 2021. Historie
Témata
věc, právo, pravda
Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton188
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
George Horace Lorimer foto
Jan Masaryk foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Citát „Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“
Albert Einstein foto
Haruki Murakami foto
Julianus foto
Platón foto
František Ladislav Rieger foto
Karel Schwarzenberg foto

„Václav Havel jest nyní na pravdě Boží; co tento výraz znamená? Ve staré češtině pod výrazem pravda se nechápala jenom výpověď o skutečném stavu věci, v níž Pravda byla spravedlnost a Právo s velkým P. V tomto smyslu také bylo husitské heslo "Pravda Boží vítězí."“

—  Karel Schwarzenberg český kandidát na prezidenta (2013), ministr zahraničních věcí ČR, místopředseda vlády ČR, člen českého Parlamentu (201… 1937

Václav Havel ovšem věděl, že slovo pravda má i značně zúžený smysl. Věděl také, že když chápeme pravdu sebestředně, pouze jako svou pravdu, tak je to příčina sváru a nesnášenlivosti, proto jeho heslo bylo pravda a láska, neboť pouze láska nás přiměje naslouchat pravdě toho druhého, pravdě jiných. To je ta láska, která nás též vede k pokoře, čímž Václav Havel předčil nás všechny. To je hluboký smysl hesla Pravda a láska, kterému se lidé mnohdy vysmívali a velmi mu ho vyčítali, přesto je to podstata lidského boje. My všichni víme, že tento boj bude trvat po celou existenci lidstva. My víme, že ten boj o lásku a pravdu nesmíme nikdy vzdát.
(Ve smutečním projevu při pohřbu Václava Havla)
Zdroj: http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/254422-dokument-requiem-za-vaclava-havla-s-projevy.html

David Shore foto
Peter Rosegger foto
Abraham Lincoln foto
Citát „Spravedlnost. Ovce a vlk mají stejná práva na pastvu.“
Valeriu Butulescu foto
Otto Von Bismarck foto

„Rakousko má stejné právo bojovat za své zájmy jako Prusko.“

—  Otto Von Bismarck německý státník, kancléř Německa 1815 - 1898

po bitvě u Hradce Králové roku 1866

Alfred Rosenberg foto

„Heroa nemůže mít stejná práva s bursovním spekulantem.“

—  Alfred Rosenberg 1893 - 1946

Zdroj: Der Mythus des 20. Jahrhunderts, Munchen 1941

Thurgood Marshall foto

„Dítě narozené černé matce ve státě, jako je Mississippi - narozené té nejhloupější, nejchudší, … má přesně stejná práva jako bílé dítě narozené nejbohatší osobě ve Spojených státech. Není to pravda, ale já napadnu každého, kdo řekne, že to není cíl, za který stojí pracovat.“

—  Thurgood Marshall přísedící soudce Nejvyššího soudu Spojených států 1908 - 1993

Originál: (en) A child born to a black mother in a state like Mississippi — born to the dumbest, poorest, … has exactly the same rights as a white baby born to the wealthiest person in the United States. It's not true, but I challenge anyone to say it is not a goal worth working for.
Zdroj: [Bruun, Erik A., Getzen, Robin, 2001, Home of the brave: America's tradition of freedom, liberty & tolerance, Barnes & Noble, 372]

Související témata