„Paměť je často znakem hlouposti; již tak zatěžkanou duši, zatěžuje dalšími zavazadli.“

Originál

Memory is often the attribute of stupidity; it generally belongs to heavy spirits whom it makes even heavier by the baggage it loads them down with.

Book II: Ch. 1:The School at Dol – Mathematics and Languages – The nature of my memory
Mémoires d'outre-tombe (1848 – 1850)

Upravil Martin Svoboda, Catherine-Keth- Witten. Poslední aktualizace 3. prosince 2021. Historie
François-René de Chateaubriand foto
François-René de Chateaubriand22
francouzský spisovatel, politik, diplomat a historik 1768 - 1848

Podobné citáty

Mark Twain foto
Michel De Montaigne foto

„Mít ve všem pravdu je spolehlivý znak hlouposti.“

—  Michel De Montaigne francouzský spisovatel 1533 - 1592

Varianta: Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.

Aristoteles foto

„Paměť je písařem duše.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Winston Churchill foto

„Dobré svědomí je často jen následek špatné paměti.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

Citát „Pro mě je nesmrtelnost duše památka, kterou zanecháváme v paměti lidí.“
Napoleon Bonaparte foto
Karl Gutzkow foto

„Ženská hloupost má často jen krok k chytrosti.“

—  Karl Gutzkow německý spisovatel 1811 - 1878

Varianta: Ženská hloupost má jenom krok k chytrosti.

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
František Vymazal foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Alexandre Mladší Dumas foto
Emanuel Tilsch foto
Stephen King foto
Erasmus Rotterdamský foto
Jerome Klapka Jerome foto
Michail Jurjevič Lermontov foto
Julia Rutberg foto

„Faina Georgijevna Raněvskaja bezprecedentně žije v myslích, srdcích a duších nejen mé generace, ale i dalších. To, co dělala, neumírá.“

—  Julia Rutberg 1965

Originál: (ru) Фаина Георгиевна Раневская беспрецедентно живет в умах, сердцах и душах не только моего поколения, но и следующих. То, что она делала, не умирает.
Zdroj: [Позина, Анна, «Играть Раневскую — всё равно что подписать себе смертный приговор», izvestia.ru, 2014-09-03, 2017-01-19, http://izvestia.ru/news/571883]

Charles Spurgeon foto

„Nechť je vám toto znakem pravého kázání evangelia – kde Kristus je vším, a stvoření ničím; kde spása je cele z milosti, skrze dílo Ducha svatého, uplatňující duši drahou krev Ježíše.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) Let this be to you the mark of true gospel preaching - where Christ is everything, and the creature is nothing; where it is salvation all of grace, through the work of the Holy Spirit applying to the soul the precious blood of Jesus.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, The Cause and Cure of a Wounded Spirit: A sermon (No. 2494) intended for reading on Lord's Day, December 6th, 1896, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons42.xlix.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Classic Christian Ethereal Library, angličtina]

Karl Christoph Gottlieb Zerrenner foto

„Ve mnohých školách pro samé učení mluvnici zanedbávají a zapomínají učitelé učiti žáky mluviti, což přec účelem jest; často celé vyučování nebývá nic jiného než mučení paměti grammatickými názvy a pravidly.“

—  Karl Christoph Gottlieb Zerrenner německý pedagog a teolog 1780 - 1851

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 254, česky]

Související témata